Antwerpen, Stampmedia, Antwerpen, Sociale economie, Kinderopvang -

Antwerpen versterkt buitenschoolse kinderopvang

De stad Antwerpen maakt voor 2011 een budget van meer dan zestigduizend euro vrij om Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang te ondersteunen. Dankzij deze subsidie gaat de stad in die sector extra personeel inzetten via de sociale economie.

vrijdag 4 februari 2011 09:53
Spread the love

De stad voorziet een toelage van 66.533 euro om Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang (IBO’s) te versterken. Dat keurde het college goed op 28 januari. Omdat de werk- of opleidingsuren van ouders niet zelden tot heel wat na schooltijd doorlopen, slagen ze er vaak niet in om bij het laatste belsignaal hun spruiten aan de schoolpoort op te wachten.

Door dit agendaconflict is de nood aan buitenschoolse kinderopvang groot. De stad heeft de laatste jaren dan ook sterk geïnvesteerd in deze sector. “Er is echt nood aan meer plaatsen voor kinderen, en dat betekent dus ook meer personeel. Per veertien kinderen moeten we minstens een begeleider ter beschikking stellen”, legt Marleen Laureyssen uit, coördinator van de afdeling Buitenschoolse Opvang van Antwerpen.

Zes IBO’s in Antwerpen

In Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang kunnen kinderen van de eerste kleuterklas tot en met het zesde leerjaar na schooltijd terecht, op voorwaarde dat hun school samenwerkt met een stedelijk IBO. Met deze initiatieven richt de stad zich tot kinderen voor wie de naschoolse opvang van de school zelf niet volstaat, want de meeste scholen die aangesloten zijn, blijven wel beperkte ‘korte opvang’ organiseren. Momenteel telt Antwerpen zes IBO’s. Ze voldoen aan de kwaliteitseisen van Kind en Gezin, wat betekent dat afdoende begeleiding, ruimte en spelmogelijkheden voor de kinderen een garantie is.

Twee vliegen in een klap

Door de extra geldmiddelen kunnen meer personeelsleden worden ingezet via sociale economie. Hiermee slaat Antwerpen twee vliegen in een klap. In het kader van het project OKiDO 3+ worden werkzoekende jongeren geïntegreerd in de huidige teams. Op die manier worden ze klaargestoomd voor een job als begeleider in de buitenschoolse kinderopvang. “We merken dat veel laaggeschoolde jongeren hun weg naar de arbeidsmarkt niet vinden. Met dit project kunnen we jongeren die de stap naar de kinderopvang willen zetten begeleiden.”

“Ze draaien dan enkele jaren mee in de kinderopvang, zodat ze ervaring opdoen op de werkvloer, maar we zorgen er ook voor dat ze modules volgen om een diploma van het secundair onderwijs te halen. Zo vergroten ze hun kansen op tewerkstelling in de kinderopvang”, zegt Kirsten Dewaelheyns, projectleider van vzw Werk en Economie van de stad Antwerpen. “Het is een win-winsituatie, een opportuniteit die we moeten benutten”, voegt Dewaelheyns eraan toe.

Begeleiding bevorderen

Met deze extra ondersteuning kan er meer aandacht besteed worden aan de begeleiding van ouders en kinderen. “Door het extra personeel hebben de begeleiders naast hun basisactiviteiten ook tijd om ouders met vragen of problemen verder te helpen, hen advies te geven of de nieuwe inschrijvingen te regelen”, licht Laureyssen toe.

© 2011 – StampMedia/Lessius – Lien Claes

take down
the paywall
steun ons nu!