ABVV waarschuwt regering akkoord niet door te drukken
Verslag, Nieuws, Economie, België, IPA 2011-2012 -

ABVV waarschuwt regering akkoord niet door te drukken

Een grote meerderheid van 75 procent bij het ABVV keurt het interprofessioneel ontwerpakkoord af. Volgens de socialistische vakbond waren de werkgevers niet bereid om “een eervol en evenwichtig compromis te zoeken met de vakbonden”. Het ABVV waarschuwt de regering het akkoord niet onverkort uit te voeren. Er komt een nationale actiedag.

vrijdag 4 februari 2011 17:03
Spread the love

ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw is niet ongelukkig met de luide nee-stem. “Ik heb liever dat onze achterban duidelijk zegt waarom ze er tegen zijn en dat ze daarnaast ook een duidelijk signaal geven aan de werkgevers en de regering. Er is geen draagvlak om het akkoord te tekenen en ook niet om het uit te voeren. Na deze kritische analyse gaan we niet over tot de orde van de dag. We zeggen niet nee om dan gewoon verder te gaan”, zegt De Leeuw.

Concreet betekent dat dat het ABVV het sectoraal overleg opschort. De Leeuw: “We zijn consequent en gaan over tot actie. We gaan sensibiliseren en mobiliseren en zo opbouwen naar een nationale actiedag op 4 maart. We gaan daarover contact opnemen met de andere vakbonden en dus nu nog niet decreteren hoe die actiedag er zal uitzien. Maar het kan uitmonden in een 24-urenstaking.”

Opeenstapeling van onvrede

Wordt het niet heel moeilijk om veel volk op straat te krijgen voor al bij al complexe dossiers? “Zo ingewikkeld zijn die dossiers niet. Niet morrelen aan de automatische loonindexering, handen af van de sociale zekerheid, een verbetering van het statuut van de arbeiders zonder dat dat ten koste gaat van de bedienden. Ik denk dat veel mensen dat begrijpen”, aldus Rudy De Leeuw.

Volgens De Leeuw is er sprake van een “opeenstapeling van onvrede”. “De werknemers zijn het beu. Ze hebben de crisis al eens betaald. Ze zien dat de beursgenoteerde bedrijven weer mooie cijfers voorleggen, dat de banken hoge bonussen uitkeren en dat er voor de werknemers amper 0,3 procent loonsverhoging inzit voor de komende twee jaar. Ook de verklaringen van Angela Merkel over haar economisch model zijn niet echt bemoedigend.”

take down
the paywall
steun ons nu!