Waarom het IPA wel belangrijk is!
Opinie, Nieuws, Economie, België, Vakbonden, Brugpensioen, IPA, Index, Vakbondsactie, Statuten arbeiders-bedienden, Welvaartsvastheid -

Waarom het IPA wel belangrijk is!

Volgende week bepalen de twee grote vakbonden hun standpunt t.a.v. het voorstel voor een interprofessioneel akkoord (IPA). Ondertussen hebben enkele grotere vakbondscentrales al in hun kaarten laten kijken. Aan beide kanten van de taalgrens en in beide vakbonden roert men zijn staart.

maandag 31 januari 2011 10:00
Spread the love

Geen probleem op zich, ware het niet dat de reeds ingenomen standpunten m.i. neigen naar groepsegoïsme. Meer bepaald wat de voorstellen betreft om de twee statuten (A-B) naar elkaar toe te laten groeien. Toegegeven, de ene vakbond is in deze al meer vragende partij dan de andere. Net zoals de ene beroepsgroep ook al meer vragende partij is dan de andere. Feit is dat dit IPA eerste voorzichtige en omzichtige stappen inhoudt, die een onrechtvaardigheid van meer dan 100 jaar, tracht recht te trekken.

Maar dit IPA is meer, veel meer dan dat. Er is de vrijwaring van de index. Daarbovenop een kleine marge van 0,3 procent. Een IPA had en heeft net de bedoeling om garanties in te bouwen voor alle werknemers, ongeacht of ze werken in een ‘zwakke’ dan wel in een ‘sterke’ sector.

Vakbondsactie is er dan om daar waar er ‘meer uit te halen valt’ (sterke sectoren) dat ook via acties af te dwingen. Het is vooral in die zwakkere sectoren dat de vakbonden minder tot geen slagkracht hebben. Vakbondsactie moet altijd vertrekken vanuit een solidariteit met en voor iedereen. Dus niet alleen binnen ‘een bepaalde groep en/of sector’. Bovendien geeft dit IPA ruimschoots die mogelijkheid om daar waar het kan, meer af te dwingen.

Er is ook de welvaartsvastheid. ALLE sociale uitkeringen zijn onderworpen aan de indexering. Toch ook even uitleggen, zij het rudimentair, dat welvaartsvastheid nu net betekent dat je, naast de aanpassingen inzake index, een bijkomende aanpassing krijgt die een compensatie is voor de gemiddelde stijging v/d lonen, buiten de index.

Wat het verlengen van bestaande afspraken betreft, zoals brugpensioen na nachtarbeid of na 40 jaar loopbaan, is het zeer de vraag of, bij niet-akkoord, een regering in lopende zaken dit wil/kan verlengen. Laat staan dat een nieuwe regering dit al zou doen. Iedereen kent de plannen toch van o.m. N-VA waarbij ze het brugpensioen gewoon wil afschaffen.

In ben al 40 jaar actief als vakbondsman en heb in al die jaren bewust gekozen om me ‘interprofessioneel’ in te zetten. Wat ik meer en meer zie gebeuren, is echter dat het groepsegoïsme binnen de vakbonden toeneemt. Dat verontrust me heel erg. Het IPA verwerpen zou een historische vergissing zijn.

Dré Wolput

Dré Wolput is werkzaam bij ACV-Kempen als bijblijfconsulent. Hij is al 40 jaar actief op de arbeidsmarkt.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!