Allerslimste politici van Vlaanderen zijn … Dirk Van der Maelen en Cindy Franssen
Nieuws, Politiek, België -

Allerslimste politici van Vlaanderen zijn … Dirk Van der Maelen en Cindy Franssen

Wat weten politici over de vennootschapsbelasting, de notionele intrestaftrek, kinderbijslag, de werkloosheidsuitkeringen of het pensioen? ACV-Limburg deed de test. "Wie min of meer de media volgt, denkt vaak goed geïnformeerd te zijn. Toch blijkt het verhaal van de media vaak eenzijdig te zijn", zegt Luc Purnelle van ACV-Limburg.

donderdag 27 januari 2011 15:49
Spread the love

De vakbond legde tien taaie vragen voor aan alle federale, Vlaamse en Europese politici en aan alle lokale mandatarissen uit Limburg.

Het ging om vragen als ‘Hoeveel kost de notionele interestaftrek?’ en ‘Hoeveel bedraagt het minimumpensioen?”.

Vragen over zaken die iets belangwekkender zijn dan de onderwerpen die in De slimste mens de revue passeren.

“Uit enkele honderden ingevulde enquêteformulieren bleken de vragen -en dan vooral de juiste antwoorden- niet zo evident te zijn. Veel heeft te maken met de vooroordelen die rond bepaalde thema’s hangen. Wie min of meer de media volgt, denkt vaak goed geïnformeerd te zijn over de gangbare problematieken en evoluties. Toch blijkt het verhaal van de media vaak eenzijdig te zijn. Veelal is er weinig plaats voor nuance en detail in de verslaggeving. Meestal horen we dezelfde stemmen en dus dezelfde meningen. Wanneer we wat dieper op bepaalde materies ingaan, blijkt al vlug dat het algemene beeld dat er leeft rond sommige themata niet strookt met de realiteit. Bedoeling van de quiz was dan ook om op ludieke wijze een aantal van deze vooroordelen uit de wereld te helpen maar er tevens op te wijzen dat wat je leest in de krant en hoort op de tv niet altijd de allesomvattende waarheid is. Vaak is enige nuance op zijn plaats”, aldus Luc Purnelle van ACV-Limburg.

De punten dan. Federaal parlementslid Dirk Van der Maelen (sp.a) en Vlaams parlementslid Cindy Franssen (CD&V) behaalden met 9 op 10 de hoogste score. Zij krijgen het ‘CrisisMoordenboek’ van Gilbert de Swert bezorgd.

Lokaal was Zonhovens schepen Jules Achten (Open Vld) de slimste. Frieda Brepoels (NVA) scoorde dan weer het best bij de europarlementsleden.

Het tekstje over de winnaars:

De Allerslimste Politicus is niet Bart De Wever,
die vond ons spelletje maar gezever
en komt liever in prime-time op tv, de strever.

Het is evenmin minister-president Kris Peeters,
die strikt liever zijn bergschoenen met veters
en krijgt hoogteziekte van liberale betweters.

Ook Johan Vandelanotte viel niet in de prijzen
die was bezig zichzelf te bewijzen
om het land weer aan elkaar te vijzen.

Dirk Van der Maelen kon het wel halen
en Cindy Franssen geloofde ook in haar kansen.
Omdat de ene niet meer dan de andere weet,
rijden zij hand in hand over de meet.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!