Een panel o.l.v. Ann Olaerts poneerde stellingen over de thematiek van het boek 'Kunst in deze wereld'
Nieuws, Cultuur, België, Cultuur, Democratie, Kunst, Globalisering, Neoliberalisme, Consumentisme, Kunst in deze wereld, Dèmos, Mediatisering, Multiculturalisme -

Kunst in deze wereld

Op maandag 24 januari stelde Dèmos (Kenniscentrum voor participatie en democratie) het boek 'Kunst in deze wereld' voor in het Kaaitheater in Brussel. De avond was tevens het afscheid van Ivo Janssens, die van 2000 tot 2009 directeur was van 'Kunst en Democratie' en het latere Dèmos.

woensdag 26 januari 2011 16:40
Spread the love

Hij werd dankbaar in de bloemen gezet door An De bisschop, directeur en Ann Demeulemeester, algemeen secretaris van het ACW en voorzitter van de raad van bestuur van Dèmos.

Twistgesprek

Gastsprekers waren Gerald Alsteens (GAL, politieke tekenaar), Pascal Gielen (kunstsocioloog) en Geert Six (acteur en bezieler van de sociaal-artistieke beweging ‘De Unie der Zorgelozen’). Zijn bijdrage vind je elders op deze nieuwswebsite.

Zij poneerden stellingen over de thematiek van het boek. Aanleiding voor een ‘twistgesprek’ met een panel, gemodereerd door Ann Olaerts (kabinet minister Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel).

Leden van het panel waren vooreerst Eric Corijn en Erwin Jans, beiden co-auteurs van het boek. En verder Bernard Foucroulle, de voormalige directeur van het Brusselse operahuis ‘De Munt’ en oprichter van ‘Culture et Democractie’. En ten slotte Yamila Idrissi (SP.A).

Over het boek

Hoe kunnen de kunsten hun autonome kracht behouden en zich toch actief engageren in een snel veranderende wereld? Het boek neemt je mee door de mondialisering, het neoliberalisme, het consumentisme, de mediatisering en het multiculturalisme van de laatste twintig jaar.

De samenleving – in Europa, in België, in Vlaanderen – is op zoek naar samenhang en solidariteit. Dit terwijl burgers zich steeds openlijker gaan distantiëren van de institutionele politiek. In die sfeer van crisis krijgen kunst en cultuur een bijzondere plaats. Iedereen die oude betekeniskaders bevraagt en nieuwe vorm geeft, draagt verantwoordelijkheid.

Maar hoe staan de kunsten en de cultuurinstellingen tegenover veranderingen in onze maatschappij, en hoe nemen zij die verantwoordelijkheid op? Hoe verhouden ze zich tot het gevoerde beleid en hun publiek? Is er nood aan een nieuwe agenda voor kunst en cultuur, aan een ethos dat hun institutionele rol hernieuwt? Of hoe kunst en cultuur moeten blijven bouwen aan het maatschappelijk draagvlak van een democratie.

Auteurs van het boek zijn Nico Carpentier, professor Communicatie-wetenschappen aan de VUB; Eric Corijn, cultuurfilosoof en hoogleraar Sociale en Culturele Geografie aan de VUB, en directeur van het onderzoekscentrum Cosmopolis; Erwin Jans, dramaturg bij Toneelhuis Antwerpen en docent aan de Artesis Hogeschool; en ten slotte Ivo Janssens, stafmedewerker en van 2000 tot 2009 directeur van ‘Kunst en Democratie’ en het latere Dèmos.

Het boek ‘Kunst in deze wereld’ kan je bestellen bij Dèmos: www.demos.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!