Nieuws, Samenleving, België, Stampmedia, Gent, Studenten, Leuven, Verkiezingen, Daniël Termont, Antwerps Studentenoverleg, Dries Van Thielen, Louis Tobback, Stemrecht, Unifac, Vlaamse Vereniging van studenten -

Studenten laten stemmen in hun studentenstad?

Zowel de Gentse burgemeester Daniël Termont (SP.A) als zijn Leuvense collega Louis Tobback (SP.A) willen studenten de mogelijkheid geven om zich als inwoner in te schrijven in de stad waar ze studeren, zodat ze daar ook kunnen stemmen. Studentenkringen reageren gemengd en waarschuwen voor de financiële consequenties.

vrijdag 21 januari 2011 17:15
Spread the love

De oproep van de burgemeesters van de twee belangrijkste Vlaamse studentensteden, Leuven en Gent, om studenten stemrecht te geven in de stad waar ze op kot zitten, krijgt steun van verschillende politieke partijen.

Zowel Tobback als Termont zijn niet te spreken over het feit dat de enkele tienduizenden studenten die hun steden mee bevolken, politiek niet meetellen. Er zijn echter vooral financiële voordelen aan verbonden. Overheidssubsidies worden immers toegekend à rato van het aantal personen die in de gemeente hun vaste verblijfplaats hebben.

Het voorstel zou voor de burgemeesters ook op een ander vlak gunstig kunnen uitvallen. Studenten stemmen traditioneel vrij links. Daarom is het niet onwaarschijnlijk dat hun SP.A in studentensteden op meer steun zou kunnen rekenen.

Een positief signaal

“Het voorstel om representativiteit van studenten in te voeren in de stad waar ze het meest verblijven, is ons zeker genegen. Een positief signaal”, reageert Dennis De Roover, voorzitter van de Leuvense Studentenraad. “Zij vertegenwoordigen immers een groot deel van de maatschappij in de studentensteden en dragen bij tot de lokale economie.”

Leuven en Gent tellen elk ongeveer dertigduizend kotstudenten. In Antwerpen zijn dat er een pak minder, maar het exacte aantal is niet bekend.

Unifac, de overkoepelende studentenvereniging van de Stadscampus in Antwerpen, reageert kritisch. “Misschien is een sterk adviesorgaan efficiënter en zinvoller voor studentenvertegenwoordiging in studentensteden. In Antwerpen bijvoorbeeld hebben we het ASO (Antwerps Studentenoverleg) waar studenten hun zeg kunnen doen”, zegt Orry Van de Wauwer, vicevoorzitter van Unifac.

Tegenwind voor aanpassing domicilie

Tobback stelt voor dat studenten die het stemrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen in hun studentenstad willen opeisen, de gelegenheid krijgen om zich te registreren. Dat zou dan gepaard gaan met de aanpassing van hun domicilie.

“Voor ons is het aanpassen van het domicilie geen optie. Dat zou financieel zeer negatief kunnen uitvallen voor studenten. Denk maar aan kinderbijslag, studiebeurzen, de administratieve rompslomp, … Er moet naar een andere manier gezocht worden”, aldus De Roover. Daar is ook Unifac het mee eens. “Inschrijving als inwoner is enkel mogelijk voor kotstudenten. Dat is nadelig voor bijvoorbeeld pendelaars, die ook recht op inspraak hebben”, waarschuwt Van de Wauwer.

Studenten zijn pro

Enkele studenten juichen het voorstel alvast toe. “Ik ben er wel voor te vinden. Uiteindelijk brengen we veel meer tijd in Leuven door dan thuis. Het zou niet slecht zijn als we ook wat inbreng krijgen”, getuigt Nikita Geerts (18), studente Rechten in Leuven.

“Ik ben pro”, reageert Dries Van Thielen (18), student Geschiedenis in Antwerpen. “Ik zou me in ieder geval meer verbonden voelen met de stad waar ik studeer.”

© 2011 – StampMedia/Lessius – Lien Claes

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!