Vakbonden en werkgevers bereiken ontwerpakkoord over lonen en harmonisering statuten
Verslag, Nieuws, Economie, België -

Vakbonden en werkgevers bereiken ontwerpakkoord over lonen en harmonisering statuten

De werkgevers en vakbonden hebben een ontwerp van sociaal akkoord gesloten. Daar kwam verbazend genoeg niet eens nachtwerk aan te pas. De lonen kunnen pas in 2012 met maximum 0,3 procent omhoog. Er worden ook stappen gezet om de statuten van arbeiders en bedienden te harmoniseren.

woensdag 19 januari 2011 13:55
Spread the love

De onderhandelingen waren deze keer extra zwaar. Dat komt doordat er nu echt wel een doorbraak moest komen in het dossier van de harmonisering van het arbeiders- en bediendestatuut. Een dossier dat de vakbonden en werkgevers al jaren meeslepen en dat stilaan was uitgegroeid tot het BHV van de sociale onderhandelingen.

Bovendien was er de krappe marge voor loonopslag. Volgens de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven is er de komende twee jaar wel ruimte voor een opslag van 1,1 procent boven de verwachte index (3,9 procent), maar tegelijk voegde de CRB er aan toe dat de loonstijgingen in Duitsland altijd overschat worden. Voor de drie buurlanden samen bedraagt die overschatting precies 1,1 procent.

Sinds 2003 blijven de Duitse lonen ferm achter op de stijging van de productiviteit. Die scherpe loonmatiging speelt het concurrentievermogen van de andere Europese landen parten.

De vakbonden en werkgevers kwamen overeen dat er dit jaar geen loonsverhogingen komen boven de index. Volgend jaar zou er ruimte zijn voor 0,3 procent.

De werkgevers hebben heel hard aangedrongen op een aanpassing van de automatische loonindexering. Die komt er niet. Wel zal de CRB in loop van 2011 een studie maken van het bestaande systeem en onderzoeken hoe de impact van de stijgende energieprijzen kan beperkt worden.

Arbeiders/bedienden

De verschillende statuten voor arbeiders en lagere en hogere bedienden zullen de komende jaren naar elkaar toegroeien. De opzegvergoeding van arbeiders gaat de komende twee jaar met 10 procent omhoog. In 2014 en 2015 bedraagt de stijging 15 procent. Voor de lagere bedienden zou de opzegvergoeding vanaf 2016 met twee procent dalen. Dat zou wel enkel gelden voor nieuwe contracten. Alle werknemers behouden hun huidig statuut.

Tegen eind 2012 moet er dan een definitieve afspraak worden gemaakt over een eengemaakte ontslagregeling.

De bestaande RVA-premie van 1666 euro voor ontslagen arbeiders blijft bestaan en komt volledig ten laste van de RVA.

Nieuw is wel dat een ononderbroken tewerkstelling als uitzendkracht voorafgaand aan de aanwerving voortaan meetelt bij de berekening van de anciënniteit.

Er staan ook al enkele elementen van de definitieve regeling op papier. De ontslagbescherming zal bestaan uit een deel normaal loon, een deel niet te presteren loon en een derde deel dat door de RVA zal betaald worden. Een deel van de ontslagvergoeding wordt dus voortaan betaald door de sociale zekerheid.

Ook voor de andere verschilpunten tussen de statuten werd een oplossing gevonden. De zogenaamde carensdag voor arbeiders wordt afgeschaft. Dat is de eerste dag van een afwezigheid wegens ziekte waarvoor de arbeider geen loon krijgt. Alle werknemers zullen in ruil voortaan wel vanaf de eerste dag beschikbaar moeten zijn voor een controlearts.

Tegen 2016 zouden de bedienden de regeling van tijdelijke werkloosheid voor arbeiders overnemen.

De vakbonden geven straks meer uitleg over het bereikte ontwerpakkoord. Dadelijk meer dus.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!