Reacties ACV en ABVV op ontwerp sociaal akkoord
Verslag, Nieuws, Economie, België, IPA, Loonakkoord -

Reacties ACV en ABVV op ontwerp sociaal akkoord

Nee, een helder akkoord is het niet. Maar ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw en ACV-voorzitter Luc Cortebeeck gaan het ontwerp van sociaal akkoord wel voorleggen aan hun achterban. “We zijn tot het uiterste gegaan”, klinkt het.

woensdag 19 januari 2011 18:07
Spread the love

“Voor dit akkoord zullen we zeker geen schoonheidsprijs krijgen”, geeft ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw toe. De 16 bladzijden van het interprofessioneel ontwerpakkoord zijn ook voor de verzamelde economische journalisten een hele kluif.

Het stuk over de loonvorming is nog het makkelijkst. “Er is een marge van 0,3 procent boven de index die door de sectoren vrij kan ingevuld worden. Rekening houdende met de aanvallen die er geweest zijn op de index, is dat niet niks”, zegt ACV-voorzitter Luc Cortebeeck.

Volgens ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw hebben de werkgevers heel wat voorstellen gedaan om de automatische loonindexering af te bouwen. “Ik heb van alles gehoord, maar de index blijft gevrijwaard. Raken aan de index zou trouwens tot sociale onrust leiden en ik denk dat we in dit land al genoeg instabiliteit hebben”, aldus De Leeuw. Ook De Leeuw noemt het belangrijk dat de brutolonen tenminste een beetje omhoog kunnen boven de index.

Definitieve regeling arbeiders/bedienden pas eind 2012

Het luik over de verschillende statuten van bedienden en arbeiders dan. Dat is de taaiste brok in het ontwerpakkoord. “Bij ons leven er zeker frustraties dat we niet voor alle werknemers gelijke stappen vooruit hebben kunnen zetten”, zegt Luc Cortebeeck.

Dit akkoord kwam op een aparte manier tot stand. Toen vorige week bleek dat de standpunten over een geharmoniseerd statuut ook na manden onderhandelen mijlenver uit elkaar lagen, werd Paul Windey, de voorzitter van de Nationale Arbeidsraad er bijgehaald als bemiddelaar. Hij legde op basis van het werk van de voorbije maanden een voorstel op tafel dat “op dit moment het enig haalbare is”. Een voorstel waaraan ook niet meer gemorreld kon worden.

In dat voorstel worden een aantal stappen gezet richting harmonisering: de carensdag wordt afgeschaft (dat is de eerste dag van een ziekteverlof waarvoor arbeiders tot nu toe niet betaald werden), er komt ook voor bedienden een systeem van tijdelijke werkloosheid en de vakantie zou voortaan op dezelfde manier berekend worden.

Wat de ontslagbescherming betreft, wordt er in stappen gewerkt. Tot 2017 groeit de bescherming voor arbeiders in de richting van die van de gewone bedienden (drie maanden per begonnen vijf jaar anciënniteit), maar op een vrij complexe manier. Vanaf 2017 zou alles zowel voor bedienden als voor arbeiders wel worden berekend in weken en niet in maanden.

De bedienden die meer dan 30.535 euro per jaar verdienen, gaan er wat op achteruit (10 procent minder bescherming tegen 2017).

Het systeem geldt enkel voor nieuwe contracten. De werkgevers en vakbonden geven zichzelf tot eind 2012 de tijd om met een definitieve regeling op de proppen te komen. Van die definitieve oplossing is voorlopig alleen bekend dat de ontslagregeling zal bestaan uit drie elementen: een deel brutoloon, een deel nettoloon en een deel betaald door de RVA.

“Het is een eerste belangrijke stap in de goede richting. Vooral de beginnende arbeiders gaan wat vooruit en evolueren langzaam richting de ontslagbescherming van de normale bedienden. Die vooruitgang gaat zeker te traag, maar we zijn tot het uiterste geweest. Door het dossier over te geven aan de politici, denk ik niet dat we er meer gaan uithalen”, zegt Luc Cortebeeck.

Volgens Rudy De Leeuw is het belangrijk dat het bediendestatuut maximaal gevrijwaard werd en dat de arbeiders voortaan wat beter beschermd zijn. “We zijn er voor het eerst in geslaagd om op dat vlak een begin van verandering af te dwingen. We zijn tot het uiterste gegaan en er zit wat sociale vooruitgang in. Het is aan de achterban om te beslissen of er meer in zit.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!