Interview, Nieuws, Politiek, België, Belgische politieke toestand, Animo, Jong VLD, Vlaams ABVV, Belgische politiek, Communautaire problemen, Shame, Jongerenorganisaties, Bart Dhondt, Jong Groen!, Jowe Vanhoutteghem, Comac (PVDA-jongeren), Anke Gittenaer, Wim Aerts, Tom Vrijens, ACV-jongeren, Ludo Nelen -

No Government: waarom zij zondag gaan betogen

Op zondag 23 januari wordt er in Brussel betoogd tegen de politieke impasse. De initiatiefnemers vragen dat er zo snel mogelijk een regering komt. Met zo'n oproep kan je natuurlijk alle kanten uit. De betogers zelf zullen dus de betoging inhoud geven. Wij gingen alvast eens polsen bij enkele jongerenorganisaties die mobiliseren voor de betoging.

woensdag 19 januari 2011 15:00
Spread the love

Nagenoeg alle jongerenafdelingen van de politieke partijen mobiliseren voor de betoging van zondag. Bij de CD&V-jongeren kregen we enkel het secretriaat aan de lijn, die waren blijkbaar te druk bezig met intern de zaken op orde te stellen.

Jong Groen!, Animo, Comac en Jong VLD wilden echter graag vertellen waarom ze zondag komen betogen. Ook de jongerenafdelingen van de vakbonden roepen hun leden op om zondag in Brussel mee op te stappen, althans dat dachten we …

Bart Dhondt, Jong Groen!

“We staan positief tegenover dit iniatief en roepen inderdaad expliciet op om mee te betogen. We willen echter wel duidelijk maken dat deze betoging of actie voor ons slechts een eerste stap is. Er moet een nieuwe regering komen. Maar het is ook belangrijk dat het een sociale regering wordt die eindelijk werk maakt van het klimaatbeleid, en die de macht van de banken aan banden legt.”

“We respecteren natuurlijk de organisatoren en gaan zondag niet staan zwaaien met onze Groen!-vlaggen, maar we willen op de betoging toch ook wel óns verhaal vertellen.”

“Dat was trouwens de eerste bekommernis van onze leden. Ze vroegen of we gingen mee betogen, maar wilden niet zo maar opkomen voor om het even welke regering.”

“Wij zien deze betoging als een middel om de politici te wijzen op hun verantwoordelijkheid tegenover de komende generaties.”

“Politiek bedrijven, is hoe dan ook compromissen sluiten en dus moet er snel een communautair compromis tot stand komen. We vinden trouwens dat onze moederpartij op dat vlak goed gewerkt heeft en zich samen met Ecolo zeer constructief heeft opgesteld.”

Jowe Vanhoutteghem, Comac (PVDA-jongeren)

“Het feit dat er eindelijk mensen in beweging komen, is op zich al een belangrijk signaal en voor ons een reden om dit initiatief te steunen. Terwijl onze politici het record ‘land-zonder-regering’ aan het breken zijn, beginnen mensen zich te organiseren om aan te geven dat het zo niet kan blijven duren,… dat is op zich al een sterk signaal.”

“Natuurlijk willen wij niet om het even welke regering en zullen we dan ook zondag met onze inhoudelijke boodschap op straat komen. Voor ons gaat het in de eerste plaats om ‘Eenheid en solidariteit’.”

“Het geen ideaal moment om jongeren te mobiliseren. Studenten zitten immers midden in de examens. Maar de scholieren zijn dan weer zeer enthousiast.”

“Wij roepen onze leden op om zelf creatief aan de slag te gaan en hun boodschap mee te dragen in de betoging. We gaan als groep opstappen. Wij moeten geen speciale inspanningen doen om samen met onze Franstalige evenknie op te stappen. Net als onze ‘moederpartij’ zijn we nog steeds ‘nationaal’ georganiseerd.”

“Deze actie is een belangrijk signaal, maar meer nog een eerste opstap naar wat komen gaat. We bereiden ons alvast voor op verkiezingen of een rechtse regering die overal wil besparen. Dat is een scenario dat we ook zien in andere Europese landen.”

“Het loopt momenteel niet goed met de regeringsonderhandelingen, maar vroeg of laat komt die regering er toch en moeten we klaar staan om haar plannen tegen te houden.”

Anke Gittenaer, Animo (jongerenafdeling van de SP.A)

“Wij ondersteunen de oproep voor de betoging voluit en zijn al van 12 januari aan het mobiliseren. Zondag willen we onze thema’s in de kijker zetten. Voor ons staan pensioenen, jobs, welvaart, gezondheidszorg en solidariteit centraal. We stappen samen op met onze Franstalige collega’s van de MJS.”

“Het thema leeft onder onze leden, die willen graag tonen dat ze het allemaal meer dan beu zijn.”

“Op zich vinden we het niet zo erg dat de oproep zo vaag is. Het is vooral positief dat er beweging komt van onderuit. Natuurlijk willen wij niet zo maar een regering, daarom geven we ook een inhoudelijk boodschap mee.”

“Er moet een goede regering komen, maar het is overduidelijk dat de invulling die wij aan ‘goed’ geven helemaal anders is dan de invulling die de N-VA daar aan geeft.”

“Onze partij leverde tijdens de lopende onderhandelingen goed werk. Het sprankeltje hoop van de afgelopen maanden kwam er na het werk van Vande Lanotte. We willen trouwens zeer duidelijk laten horen en zien dat we het niet eens zijn met N-VA en CD&V. Die willen maar niet naar een compromis toe groeien.”

Wim Aerts, Jong VLD

“Wij zijn de stilstand beu. Er komen grote uitdagingen op ons af en de politiek is niet in staat om daar een antwoord op te bieden. Er moet een daadkrachtige regering komen die maatregelen kan treffen om onze welvaart te vrijwaren.”

“Het vergrijzingsprobleem en de begroting moeten we onder controle krijgen. Moedige en creatieve politici hebben we nodig die tot oplossingen kunnen komen. Wij, jongeren, moeten in een vergelijkbare welvaart als onze ouders kunnen leven.”

We konden natuurlijk niet anders dan Jong VLD erop te wijzen dat zij toch wel mee aan de basis liggen van de huidige crisis en politieke impasse doordat hun moederpartij, de Open VLD van Alexander De Croo, de stekker uit de regering-Leterme trok.

Wim Aerts:
“Ik vind dat op zich geen tegenstelling. Als wij de stekker niet hadden uitgetrokken, hadden we binnen een jaar ook in deze situatie gezeten.”

“De regering had op één jaar tijd niet al die maatregelen kunnen nemen. De politici moeten zich bewust worden van die échte uitdagingen die op ons afkomen. Kortom, met een andere instelling aan tafel zitten.”

Tom Vrijens, ACV-jongeren

“We ondersteunen de oproep omdat we willen dat er iets gedaan wordt aan de politieke impasse. Wie nu afstudeert en werk zoekt, heeft geen boodschap aan het huidige politieke discours. Jongeren zien hun carrière gefnuikt door de huidige politiek.”

“Daarnaast komen we als ACV-jongeren op straat voor onze sociale zekerheid. De berichten over een mogelijke splitsing van vorige week maken ons ongerust. Onze sociale zekerheid is historisch opgebouwd door werkgevers én werknemers. Het politieke discours waarin de sociale zekerheid wordt afgebouwd, ondermijnt meteen de solidariteit tussen de werknemers.”

Ludo Nelen, Vlaams ABVV

“Als ABVV roepen we niet op voor deze betoging. We zijn niet betrokken bij het platform, voor zover er al sprake is van een platform … En inhoudelijk is de eis om zo snel mogelijk een federale regering op de been brengen voor ons onvoldoende reden om te mobiliseren.”

“Er zou op zijn minst sprake moeten zijn van een regering met een regeerprogramma dat tegemoetkomt aan de noden en de behoeften van de werknemers van dit land. Zowel in Vlaanderen, Wallonië als Brussel.”

“We zouden kunnen deelnemen met onze specifieke eisen, maar zien dat niet zitten omdat we niet werden betrokken en geen inbreng hebben gehad in wat deze manifestatie gemeenschappelijk uitdrukt.”

Dit overzicht is bijlange niet volledig, laat staan dat we alle beweegredenen van de potentiële betogers van zondag in kaart brachten. Duidelijk is alvast wel dat het veelkleurige stoet wordt. Ook al vragen de mensen die de oproep lanceerden om in het wit te komen betogen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!