BBTK: “Rekening akkoord wordt doorgeschoven naar werknemers”
Verslag, Nieuws, Economie, België, BBTK, IPA -

BBTK: “Rekening akkoord wordt doorgeschoven naar werknemers”

“We stellen vast dat deze tekst op essentiële onderdelen niet overeenkomt met het mandaat dat we aan de leiding van het ABVV hebben gegeven”, zo klinkt de harde kritiek van de socialistische bediendecentrale.

woensdag 19 januari 2011 18:39
Spread the love

BBTK heeft het moeilijk met wat de vakbonden en werkgevers afspraken over het opheffen van de discriminaties tussen arbeiders en bedienden. “Tijdens de overgangsperiode zullen de verbeteringen voor de arbeiders zo goed als volledig door de sociale zekerheid worden gedragen. Op hetzelfde ogenblik is er wel al een verslechtering van het bediendestatuut voorzien”, schrijft BBTK in een persreactie.

De socialistische bediendecentrale heeft het dan over de crisispremie bij ontslag van de bestaande arbeiders die volledig door de RVA zal betaald worden (3750 euro netto voor arbeiders met 10 jaar anciënniteit).

Ook over het definitieve stelsel voor de ontslagbescherming dat er eind 2012 moet komen, is BBTK niet te spreken. Volgens de bediendevakbond betekent dat stelsel: minder bescherming voor de bedienden, meer uitgaven voor de sociale zekerheid en goedkoper ontslag voor de werkgevers.

Volgens BBTK wordt de bescherming van bedienden die meer dan 2250 euro per maand bruto verdienen (“de grote meerderheid van de bedienden”, aldus BBTK) “substantieel verminderd”. “Deze categorie bedienden wordt gewoon afgeschaft.”

“De BBTK wijst er op dat het laten dragen van de kosten door de sociale zekerheid neerkomt op het doorschuiven van de rekening naar de werknemers. Bovendien stelt de BBTK vast dat de complexiteit van hetgeen werd uitgewerkt zo groot is dat juridische zekerheid op basis hiervan onmogelijk bereikt kan worden.”

De socialistische bediendevakbond vindt ook de loonmarge van 0,3 procent te krap. “Zeker aangezien steeds meer bedrijven opnieuw winst draaien.”

Het automatische loonindexering blijft dan wel overeind, bij BBTK zijn ze niet gerust in de uitkomst van de studie die de Centrale raad voor het Bedrijfsleven moet maken over het indexsysteem. “Het ontwerpakkoord laat verstaan dat er na 2012 belangrijke wijzigingen zullen worden aangebracht. De verklaringen van Unizo laten hierover bovendien geen twijfel meer bestaan.”

Dat laatste is een verwijzing naar de uitspraken van Unizo-topman Karel Van Eetvelt die vanmorgen aan Belga vertelde: “Het staat in de sterren geschreven dat we op basis van die studie dit inflatie-effect zo klein mogelijk zullen maken.”

Op 26 januari roept BBTK een federaal comité samen waarin militanten uit het hele land zetelen. Op de agenda van die vergadering zal een punt staan: “welke reactie voorzien?”, aldus BBTK.

Ook ABVV-Metaal is niet mals voor het akkoord over de statuten. “De stappen die gezet worden zijn echter te klein en ongeloofwaardig voor de metaalarbeiders. Ze zijn te klein omdat de huidige metaalarbeiders gedurende de komende vijf jaren (overgangsfase) geen voordeel halen bij de voorstellen: ze gelden enkel voor nieuwkomers en de carenzdag is in onze sectoren al afgeschaft en de opzegtermijnen blijven voor hen gelijk,” reageert voorzitter Herwig Jorissen. Bij ABVV-Metaal hebben ze ook weinig vertrouwen in de definitieve oplossing na 2012. “Ze zijn daarenboven ongeloofwaardig omdat zelfs in een definitieve fase (na 2016) er nog altijd geen sprake is van een eenheidsstatuut. Dus ook dan blijft het schandalige onderscheid dat zegt dat een arbeiders met zijn handen werkt en een bediende met zijn hoofd bestaan. Het huidig ontwerp interprofessioneel akkoord neemt van de bedienden maar geeft de arbeiders niet het eenheidsstatuut waar ze recht op hebben”, aldus Jorissen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!