Waals gewestminister André Antoine heeft grote plannen met de FOREM; de OCMW's zijn er niet gerust in
Nieuws, Economie, Politiek, België, Werkloosheid, OCMW, Wallonië, FOREM, Werkloosheidsuitkeringen, Beroepsopleidingen, André Antoine, Waalse gewestregering, CPAS, Categorieën werklozen, Arbeidsbemiddeling -

Antoine jaagt Waalse werklozen naar OCMW

Waals gewestminister voor Arbeid en Beroepsopleiding, André Antoine (CdH), heeft grote plannen met de FOREM (de Waalse dienst voor Arbeidsbemiddeling, vergelijkbaar met de VDAB in Vlaanderen). De OCMW's zijn er niet gerust in, schrijft Guido Fonteyn.

donderdag 13 januari 2011 15:10
Spread the love

FOREM heeft voor 218.000 Waalse werkzoekenden 617 arbeidsbemiddelaars in dienst. En aangezien de instelling al langer alles zet op de individuele begeleiding van elke werkzoekende zijn dat ofwel te weinig begeleiders, ofwel te veel werkzoekenden.

Problemen verschuiven om cijfers op te smukken

Het ziet er naar uit dat minister Antoine een (groot) aantal werkzoekenden uit de statistieken van FOREM wil zien verdwijnen. De Waalse OCMW’s (CPAS) zijn zeer ongerust over zijn plannen. Ze worden volgende week door de minister ontvangen voor een gesprek. De OCMW’s vrezen dat Antoine het probleem van de langdurig werklozen van FOREM naar de OCMW’s wil verschuiven, om zo de werkloosheidscijfers van Wallonië op te smukken.

In het ontwerp-Antoine wordt voorgesteld werkzoekenden in Wallonië voortaan in vier categorieën op te delen: werkzoekenden die klaar zijn voor de arbeidsmarkt, werkzoekenden die ‘ongeveer’ klaar zijn voor de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld op een kleine bijkomende opleiding na), werkzoekenden die een complete opleiding nodig hebben om misschien een kans te maken op een job, en ten slotte ‘les irrécurables‘ (de niet meer ‘reclasseerbare’ werklozen).

Deze laatste groep omvat vooral mensen die om medische, mentale, psychische of psychiatrische redenen geen kansen meer hebben op de reguliere arbeidsmarkt.

Het plan bestaat erin om de inspanningen van de FOREM voortaan enkel op de eerste twee categorieën te richten, en de andere werkzoekenden door te schuiven naar andere vormen van opvang, zoals de centra voor mentale gezondheidszorg e.a.

Daarom zijn de OCMW’s zo ongerust, omdat zij vrezen dat het overgrote deel van deze ‘afgeschrevenen’ bij hen terecht zullen komen. Het zou om ongeveer 100.000 mannen en vrouwen gaan.

Dit ontwerp van decreet moet nog wel naar het Waalse parlement, waar het zonder twijfel voor felle discussies zal zorgen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!