Ook de Verenigde Arabische Emiraten gebruiken de Voetafdruk
Nieuws, Wereld, Milieu, Nederland, Voetafdruk, Ecologische voetafdruk - Jan Juffermans

Ook de Verenigde Arabische Emiraten gebruiken de Voetafdruk

Voor het werken aan een duurzame en solidaire wereld, maar bijvoorbeeld ook aan duurzame gemeenten, bedrijven en leefstijlen, zijn nieuwe indicatoren nodig.

zondag 2 januari 2011 20:52
Spread the love

Iedereen is het er intussen wel over eens dat het gebruik van het Bruto Nationaal Product (BNP) een volkomen verkeerde indicator is voor onze welvaart, want daarin worden nota bene ook de onkosten voor allerlei vormen van schade en ongelukken positief meegeteld.

Dus groei van het BNP kan erop duiden dat er veel auto- en vliegtuigongelukken gebeurden, hagel en stormen bijvoorbeeld kassen en huizen hebben verwoest en dat door droogte diverse oogsten zijn mislukt. Niet bepaald welvaart, maar toch wordt BNP-groei nog steeds nagejaagd. Dat is niet erg bevorderlijk voor duurzaamheid, integendeel.

Omdat het bij duurzaamheid om mondiale welvaart en de toekomst van de aarde gaat, zijn er indicatoren nodig die ons de actuele stand van zaken in de wereld kunnen laten zien. Dan kun je daar nieuw beleid op richten. Want het is voor niemand mogelijk zelf het geheel goed te overzien. Er zijn al diverse duurzaamheidsindicatoren ontwikkeld, zoals het Duurzaam Nationaal Inkomen (DNI), de Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) en ook de mondiale Ecologische Voetafdruk (EV) is een van de nieuwe indicatoren. Je kunt met de EV enkele cruciale aspecten van duurzaamheid meten en vergelijken, namelijk het energie- en ruimtegebruik, bijvoorbeeld van landen, steden, en personen. Maar hij kan ook goed gebruikt worden voor provincies, bedrijven en instellingen (zoals een kerk, school of universiteit, en zelfs voor producten en diensten.

Arabische Emiraten en Ecuador

Het gebruik van de Voetafdruk is de laatste jaren opmerkelijk snel gegroeid. Dat is onder andere te danken aan de relatief eenvoudige methode, aan de verbeteringen die het model heeft ondergaan en ook aan de tweejaarlijkse publicatie van het Living Planet Report, waarin steeds de actuele voetafdrukken van alle landen worden gepubliceerd met meer dan 1 miljoen inwoners. Die publicatie heeft al geleid tot interessante ontwikkelingen. Het land met veruit de grootste gemiddelde voetafdruk van de wereld, de Verenigde Arabische Emiraten, wil graag spoedig onder de Verenigde Staten van Noord-Amerika uit komen, die nu op de tweede plaats staan. De Arabieren hebben daarvoor assistentie gevraagd aan het Global Footprint Network in Californië . Bij dit mondiale centrum van voetafdrukgebruikers heeft recentelijk ook Ecuador zich gemeld. Dit land wil graag hulp bij het terugbrengen van haar gemiddelde voetafdruk om zo weer binnen hun nationale bio-capaciteit te komen, waardoor men niet afhankelijk wordt van importen. Daarmee is Ecuador het eerste land dat op die manier onderkent dat de mondiale situatie ons er toe dwingt te leren leven met de bio-capaciteit in eigen regio.

Europa, België en Nederland

Er zijn meer landen die de Voetafdruk in hun beleid hebben opgenomen. Zwitserland was de eerste. Andere landen zijn met onderzoek bezig, zoals België, en in Nederland wordt de Voetafdruk opgenomen in de tweede editie van de Monitor Duurzaam Nederland, die in april 2011 zal verschijnen. Ook de Europese Unie gebruikt de voetafdruk. De Voetafdruk van alle Nederlandse provincies is in 2009 voor het eerst berekend, en vele steden en dorpen hebben hun Voetafdruk laten meten. Het beste voorbeeld is Groot Londen, dat als eerste stad ook lange-termijn-doelstellingen heeft geformuleerd aan de hand van de Voetafdruk. In 2050 wil men een duurzame voetafdruk van de Londenaren gerealiseerd hebben. In het algemeen loopt men in het Verenigd Koninkrijk duidelijk voorop met het gebruik van de Voetafdruk. Het bedrijf Tesco, een keten van supermarkten, was de eerste die footprint-logo’s op producten ging gebruiken. Men is begonnen met de Carbon-footprint, ofwel de gegevens van de totale CO2-uitstoot van het betreffende product in de hele keten. Dit goede voorbeeld heeft intussen navolging gekregen in Japan, Frankrijk en Zweden. Analoog aan de Ecologische Voetafdruk is er sinds enige jaren ook een Water-voetafdruk, waarbij het watergebruik in de hele keten bij elkaar wordt opgeteld (www.waterfootprint.org ). Dit is een belangrijke aanvulling op de EV.

Een boekje over de Voetafdruk kan gratis gedownload worden van www.janjuffermans.nl . Meer informatie vindt u op www.ecolife.be en www.voetenbank.nl

Op 3 februari 2011 is in Tilburg de conferentie voor een Fair & Green Deal (waarin natuurlijk ook de Voetafdruk een rol speelt); zie www.platformdse.org

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!