Nieuws, Cultuur, België, Joke Schauvliege, Sociaal-cultureel volwassenenwerk -

Sociaal-cultureel werk wil cement samenleving blijven

We zijn verontwaardigd door de snelle en overhaaste besparingen in de sociaal-culturele sector. Deze beleidskeuze is zonder grondig overleg en verantwoording genomen. Het frustreert ons dat enkel financiële redenen worden aangehaald. Uw oproep om de ‘luis in de pels van het beleid’ te zijn, nemen we alvast op. Een Open Brief aan minister Schauvliege vanuit 11 hogescholen.

donderdag 30 december 2010 15:20
Spread the love

Beste Mevrouw Schauvliege,

Dit jaar nog, tijdens een ontmoetingsdag met docenten Sociaal-Cultureel Werk uit verschillende Vlaamse hogescholen (30 april 2010), waren we blij u te mogen ontvangen. Tijdens uw afsluitende speech luisterden we die dag naar hoe u de opdracht van de SCW-sector omschreef: als een belangrijke maatschappelijke en kritische opdracht, als een middel om het onveiligheidsgevoel te laten verminderen, zelfs als ‘het cement van onze maatschappij’, … U benadrukte de belangrijke rol met betrekking tot ecologische uitdagingen, onze opdracht om te werken aan participatie en diversiteit, onze culturele opdrachten, … U was ook kritisch en stimuleerde de sector om nog meer werk te maken van herkenbaarheid, om de maatschappelijke opdracht duidelijker zichtbaar te maken, om sterker te vertrekken vanuit analyse,…

Als opleidingen erkennen we ook het belang van deze maatschappelijke opdrachten. We willen onze studenten opleiden tot kritische en betrokken sociaal werkers die streven naar een meer sociale, duurzame en solidaire samenleving.
De sector wil vanuit analyse en sociale verontwaardiging reageren op sociaal onrecht en ongelijkheid. We willen de kloof tussen burger en beleid verkleinen, we komen op voor de zwakkeren in onze samenleving, we zetten aan tot maatschappelijk engagement en actieve participatie, …

We zijn verontwaardigd door de, in onze ogen, snelle en overhaaste besparingen in de sociaal-culturele sector.

En net daarom zijn we zo verontwaardigd door de, in onze ogen, snelle en overhaaste besparingen in de sociaal-culturele sector. Beslissingen die de sector bijzonder hard treffen en die organisaties, verenigingen en bewegingen plots verplichten om af te remmen, andere keuzes te maken, innoverende plannen op te bergen, mensen te ontslaan, … En dat nadat u hen beleidsplannen heeft laten maken en goedkeuren door hun algemene vergaderingen – toch vaak breed gedragen netwerken in het sociale veld.

Het raakt ons dat deze beleidskeuze zonder grondig overleg en verantwoording wordt genomen en het frustreert ons dat enkel financiële redenen worden aangehaald.

We zijn ons zeker bewust van de gevolgen van de financiële crisis maar leven in de sterke overtuiging dat deze samen gaat met een sociale crisis die concrete en actuele uitdagingen meebrengt voor onze sector. Het raakt ons, als sector die gelooft in het sociaal overlegmodel, dat deze beleidskeuze zonder grondig overleg en verantwoording wordt genomen. En het frustreert ons dat enkel financiële redenen worden aangehaald, terwijl het ook over beleidsmatige keuzes op langere termijn gaat.

De grondige dossiers, waarnaar u voortdurend verwijst, blijven voor ons onzichtbaar daardoor – en dus kunnen we als sector ook geen tegensprekelijk debat hierover voeren.

Uw oproep om als sector de ‘luis in de pels van het beleid’ te zijn, nemen we alvast op.

Wat ons tijdens die ontmoetingsdag van 30 april 2010 nog op een positieve manier trof, was de oproep om als sector de ‘luis in de pels van het beleid’ te zijn en te blijven. Met dit schrijven denken we die opdracht alvast op te nemen.

Wij willen u dan ook graag uitdagen om de keuzes die ook maakt ernstig te verantwoorden – vanuit een visie, die uiteraard politiek mag zijn maar die ook vanuit maatschappelijke keuzes en wetenschappelijk inzichten te verantwoorden valt. Dat gesprek willen wij graag met u aangaan. Dat is een gesprek dat wij als opleiders dan ook met onze studenten grondig en diepgaand kunnen verder zetten.

Graag willen we hoopvol afsluiten. Als SCW-opties blijven we geloven in een betrouwbaar partnerschap tussen overheid en middenveld, waarbij de verschillende actoren hun rol en verantwoordelijkheid te spelen hebben.

Met vriendelijke groeten,

Peter Wouters en Bieke Dierckx

Namens de interscholenwerkgroep van de afstudeerrichting sociaal-cultureel werk van de 11 onderstaande hogescholen:
Katholieke Hogeschool Leuven
Hogeschool Gent
Karel De Grote Hogeschool Antwerpen
Artesis Hogeschool Antwerpen
Katho Kortrijk
Howest Kortrijk
Arteveldehogeschool Gent
Xios Hogeschool Limburg
HUB Brussel
Erasmushogeschool Brussel
Katholieke Hogeschool Kempen

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!