Nieuws, Samenleving, België, Armoede in België, Armoede en sociale uitsluiting 2010, Collectieve schuldenregeling, Vlaams Actieplan tegen Armoede, Vlaams Netwerk Armoedebestrijding -

Was 2010 het jaar tegen armoede?

maandag 27 december 2010 14:55
Spread the love

Er is veel gepraat, maar niets uitgevoerd. Bij velen is de teleurstelling dan ook groot! Aan het eind van 2010 krijgt het thema armoede (gelukkig!) nog steeds volop aandacht in de media.

Helaas getuigen de berichten van weinig behaalde successen in de strijd tegen armoede en uitsluiting, integendeel: het aantal Belgen dat beroep moet doen op een collectieve schuldenregeling is opgelopen tot 86.502. Daarnaast doen nog 62.183 gezinnen een beroep op schuldbemiddeling bij de Vlaamse OCMW’s en CAW’s.

Volgens een recente berekening van het Centrum voor Sociaal Beleid ligt het leefloon nog verder dan verwacht onder het minimum om menswaardig te kunnen leven, te weinig jongeren in armoede vinden de weg naar hoger onderwijs, enz.

De vorige Vlaamse regering ging iedereen die al vijf jaar wacht op een sociale woning die subsidie automatisch geven! Wat is er trouwens geworden van het Vlaams Actieplan tegen Armoede? Het gevoel groeit dat dit het zoveelste plan is dat nooit uitvoering zal krijgen.

“Minister Ingrid Lieten (SP.A) stelt ons voorlopig gerust door te zeggen dat ze bij haar collega’s blijft aandringen. Laat ons hopen dat 2011 geen jaar van gepraat wordt, maar dat er ook effectief iets verandert” (Frederic Vanhauwaert, coördinator van het Vlaams Netwerk Armoedebestrijding).

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!