‘Branding’, of Wallonië na Marshall
Verslag, Nieuws, België -

‘Branding’, of Wallonië na Marshall

Wallonië gaat aan ‘branding’ doen, en doet daarvoor een beroep op de markt, wereldwijd, dus ook in Vlaanderen.

zaterdag 25 december 2010 11:50
Spread the love

‘Branding’ is niet enkel dat deel van de zee dicht bij de kust, waar de golven breken. ‘Branding’ is een begrip uit de marketing, waar het de samenwerking tussen verschillende merken betekent: het begrip ontstond in de jaren zestig van de vorige eeuw in de Amerikaanse voedingindustrie.

Geleidelijk kreeg ‘branding’ een meer algemene betekenis, waarbij altijd verschillende elementen worden samengevoegd om hetzelfde doel te dienen. Het kan dus ook om een interne samenwerking gaan.

Dat is wat de Waalse regering gaat doen, ingaand op een voorstel van minister voor Economie Jean-Claude Marcourt (PS). De bedoeling is om het algemene imago van Wallonië te verbeteren, zowel intern (en dat slaat dan op de administratie, allerlei vormen van verenigingen (‘forces vives’) en op het geheel van de burgers), als extern, naar de rest van de wereld.

Wallonië moet dus als een geheel beter worden voorgesteld, en dat kan na het succes van het Marshallplan, dat – zo staat in een mededeling van Marcourt – ook in het buitenland werd erkend.

Een dergelijk, nieuw en positief voorgesteld Wallonië zou ook aantrekkelijker zijn voor investeerders, al wordt ook gesteld dat niet alleen de economie-na-Marshall, maar ook het toerisme, de cultuur en het milieu bij de ‘branding’ moet worden betrokken.

De Waalse regering schrijft daarvoor een algemene openbare aanbesteding uit. Ook Vlaamse firma’s kunnen meedoen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!