‘PR-activiteiten van Belga nefast voor geloofwaardigheid’
Verslag, Nieuws, België, Belga -

‘PR-activiteiten van Belga nefast voor geloofwaardigheid’

Pol Deltour, nationaal secretaris van de Vlaamse Vereniging van Journalisten, maakt zich zorgen over de ontwikkelingen bij het persagentschap Belga. “Diverse projecten hebben niets meer met eigenlijke journalistiek te maken, maar zijn ronduit commercieel van aard en baden helemaal in de sfeer van PR en reclame.” Algemeen directeur van Belga Egbert Hans reageert.

dinsdag 21 december 2010 16:30
Spread the love

Waarom gaat Belga zo ijverig op zoek naar inkomsten uit commerciële activiteiten. Volgens Pol Deltour, nationaal secretaris van de Vlaamse Vereniging van Journalisten, heeft dat alles te maken met de stiefmoederlijke behandeling door de aandeelhouders van Belga, die tegelijkertijd klant zijn van het bedrijf: de Belgische mediahuizen.

Pol Deltour: “In de woorden van afscheidnemend hoofdredacteur Marc Hollanders: de Vlaamse mediabedrijven verwachten van Belga de diensten van een butler, maar ze willen enkel een keukenmeid betalen.”

Belga moet haar diensten alsmaar sneller en goedkoper aanbieden. Over die bizarre structuur van Belga schreef journalist Tom Cochez vorig jaar nog een ontluisterend artikel op Apache.be.

Pol Deltour maakt zich zorgen over de uitbreiding van de commerciële activiteiten: “Diverse projecten hebben niets meer met eigenlijke journalistiek te maken, maar zijn ronduit commercieel van aard en baden helemaal in de sfeer van PR en reclame. Belga doet er steeds minder aan om de journalistieke en commerciële activiteiten uit elkaar te houden. Er valt te vrezen dat dit snel een nefaste invloed zal hebben op de geloofwaardigheid van Belga als onafhankelijke nieuwsdienst.”

‘Belga onafhankelijk van de overheid’

Egbert Hans, algemeen directeur van Belga geeft toe dat minder dan de helft van de inkomsten van het persagentschap uit de journalistieke activiteiten komen. “Maar dat zorgt er net voor dat Belga onafhankelijk kan opereren. Om onafhankelijk te blijven, zijn verschillende inkomstenbronnen nodig. Er zijn weinig redacties die zo onafhankelijk kunnen werken als Belga, omdat wij geen enkele band hebben met de overheid.”

Hans hamert erop dat de redactie en de verkoopsdienst perfect van elkaar gescheiden zijn. “Belga Media Support is ontstaan in 1999 toen ik vaststelde dat in de feed van Belga allerlei persmededelingen opdoken. Toen hebben we besloten dat bedrijven die gebruik willen maken van het Belga-netwerk, dat niet meer binnen de redactionele sfeer moeten doen. En dat ze ervoor moeten betalen. Belga Media Support is er net om te vermijden dat er een vermenging komt met commerciële activiteiten van derden.”

Volgens Pol Deltour zou Belga die commerciële activiteiten beter volledig losmaken van het journalistieke werk. “In zoverre Belga dergelijke commerciële diensten aanbiedt, zou dit in een andere, parallelle bedrijfscontext moeten gebeuren, die volledig losstaat van de redactie. En onder een andere naam”, aldus Deltour.

Erkenning als beroepsjournalist kwijtspelen?

Deltour roept ook op om de onafhankelijkheid van de redactie harder te beschermen. “Nu is er wel een redactiestatuut, sinds 2008, maar dat regelt enkel de werking van een redactieraad zonder veel inhoudelijke principes.”

Belga-journalisten en freelancers die meewerken aan die activiteiten lopen bovendien gevaar hun erkenning als beroepsjournalist kwijt te spelen. Pol Deltour: “Zo’n erkenning veronderstelt immers dat er geen commerciële nevenactiviteiten worden verricht (precies om de onafhankelijkheid van de beroepsjournalist te vrijwaren). Beroepsjournalisten bij Belga die worden gedwongen mee te draaien in het commerciële circuit riskeren dus hun erkenning te verliezen.”

take down
the paywall
steun ons nu!