Twee extreemrechtse organisaties erkend aan UGent
Nieuws, Samenleving, Politiek, België, Onderwijs, Nsv, Studentenvereniging, Hoger onderwijs, Gent, KASPER -

Twee extreemrechtse organisaties erkend aan UGent

NSV (Nationalistische StudentenVereniging) en KASPER (een lang acroniem) werden vrijdag door het PFK (Politiek Filosofisch Konvent) van de Gentse universiteit met een nipte meerderheid erkend. Een primeur voor de UGent, dat met deze beslissing (voorlopig) subsidies en lokalen moet toekennen aan twee uitgesproken extreemrechtse organisaties.

zaterdag 18 december 2010 12:51

NSV staat al jaren bekend als de belangrijkste extreemrechtse studentenvereniging in het Vlaams studentenlandschap. Ze werd eerder al erkend in Antwerpen en Leuven, zij het niet via rechtstreekse stemming van (politieke) studentenorganisaties. In Gent gebeurde dit ook al eerder, maar werd de erkenning ongedaan gemaakt wegens procedurele fouten.

KASPER is behoorlijk nieuw en staat voor Katholiek, Solidaristisch, Partij-onafhankelijk, Elitevormend en Rede. Voor velen zal deze zelfverklaarde elitaire club als bizar en grappig overkomen. Zo eisen ze van aspirantleden om een minimum te halen op vlak van studieresultaten. Hun credo is ‘noch links, noch rechts’, maar de conservatieve en discriminerende standpunten vallen makkelijk op hun website terug te vinden. In april komt aartsbisschop Léonard spreken voor de vereniging.

Polarisering

Vroeger maakte NSV geen schijn van kans in het Gentse PFK. Enerzijds wegens de progressieve meerderheid, en anderzijds omdat er vooraf uitgebreid onder de verschillende organisaties werd gediscussieerd. Dit veranderde enigszins nadat de Blandijn door diezelfde progressieve organisaties werd bezet in oktober 2008, nadat de UGent van de rechter in kortgeding verplicht toestemming had moeten geven aan NSV om een debat met o.a. Dewinter te organiseren.

De ‘rechtse’ organisaties hebben sindsdien het standpunt van ‘vrije meningsuiting’ als argument voor erkenning zeer duidelijk kenbaar gemaakt. Volgens liberalen, christen-democraten, vrijzinnigen en andere strekkingen zou duidelijk bewijs dat NSV of een andere extreemrechtse organisatie de statuten van de universiteit schendt, voldoende zijn om deze niet te erkennen.

Deze bewijzen kwamen tot op vandaag weinig aan bod in het PFK, maar werden achteraf vaak wel in de Sociale Raad, Raad van Bestuur en het Bestuurscollege, die de erkenning moeten bevestigen, voorgelegd. Gisteren gebeurde dit ook in het PFK zelf, mét fotomateriaal. De liberale studenten gingen echter zo ver om te stellen dat dergelijk bewijsmateriaal niet langer een argument is, vermits de ‘extreemlinkse’ verenigingen ‘even erg’ zouden zijn. Wat daarmee precies wordt bedoeld, is niet meteen duidelijk.

Homofoob

Toen KASPER tijdens het vragenrondje rond hun toetreding de vraag voorgeschoteld kreeg of holebi’s in de organisatie aanvaard zouden worden, werd een antwoord geweigerd. Daarvan werd akte genomen, en de kans is dan ook groot dat dit voor de Raad van Bestuur en de Sociale Raad voldoende is om de erkenning door het PFK teniet te doen. Sinds kort is een PFK-erkenning immers enkel ‘raadgevend’.

Hetzelfde geldt voor NSV. Procedurele fouten, of het feit dat er duidelijk bewijs is van geweld – hoewel dit niet in Gent zou plaats gevonden hebben – kunnen voldoende zijn om de erkenning van hogeraf opnieuw ongedaan te maken. Daarmee dreigt dan opnieuw een heel juridisch steekspel te beginnen, zoals de afgelopen drie jaar ook al gebeurde.

In elk geval zullen de progressieve organisaties in beroep gaan en is de kans groot dat de ‘raad’ van het PFK niet gevolgd wordt. 

Actie

Toevallig vindt dit jaar de jaarlijkse Anti-NSV betoging plaats in Gent. Meer dan ooit zal deze in het teken staan van de NSV-erkenning. Daarnaast is er ook het feit dat de linkse organisaties in het PFK met uitsluiting kunnen bedreigd worden als een 2/3e meerderheid in ‘rechtse’ handen terecht zou komen. Die situatie is bijna bereikt met de toetreding van NSV en KASPER. Uitsluiting moet om gegronde redenen gebeuren, en met name de Actief Linkse Studenten en andere organisatoren van betogingen en antifascistische acties zouden geviseerd kunnen worden, zoals in het verleden reeds gebeurde.

De discussie over verantwoordelijkheid bij manifestaties zal hierbij opnieuw een rol spelen, gezien problemen in de marge van dergelijke mobilisaties kunnen toegeschreven worden aan de organisatoren. De redactrice van Schamper, het Gentse studentenblad, ging vorig jaar zelfs zover om te beweren dat STeR (Studenten Tegen Racisme) een dekmantel zou geweest zijn zodat ALS en Comac niet verantwoordelijk konden worden gesteld voor geweld.

Gezond verstand

De polarisering en de verregaande strategische spelletjes in het PFK hebben ertoe geleid dat er niet langer een sereen debat bestaat over deze kwestie, ook buiten het PFK zelf. Meer nog, dit heeft voor een klimaat gezorgd waarin extreemrechts en bepaalde racistische meningen gedeeltelijk gelegitimeerd worden. 

De vraag is of dit ‘vrije meningsuiting’ dan wel een bepaald politiek overwicht onder studentenverenigingen ten goede komt. Aan de Universiteit Antwerpen kregen asielzoekers vorig jaar nog wc-papier naar zich gegooid. De actie stond officieel in de NSV-kalender en leidde niet tot een uitsluiting. Een paar maanden later werd Nick Griffin van de British National Party uitgenodigd. 

Veel buitenstaanders zullen vermoedelijk op twee gedachten hinken. Enerzijds zich afvragend waar het gezond verstand van sommige studenten(verenigingen) zit, en anderzijds waarom hier zoveel discussie en beweging rond is wanneer het toch merkbaar om racistische en homofobe organisaties gaat. De komende maanden zal ongetwijfeld duidelijk worden of het engagement van studenten om deze kwestie te lijf te gaan, wel of niet alive and kicking is.

Marc Puyol

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!