Nieuws, Wereld -

Cambodjaans vakbondsleider gearresteerd

Sous Chantha is hoofdafgevaardigde van de fabriek 'United Apparel Garment’. Hij vertegenwoordigt 1000 vakbondsleden in de fabriek. Op 18 november werd hij onder valse beschuldigingen opgepakt nadat hij en de vakbondsleden besloten hadden zich aan te sluiten bij de textielbond C.CAWDU, vakbondspartner van de christelijke vakbond ACV en de NGO's Wereldsolidariteit en Oxfam België.

vrijdag 17 december 2010 14:56
Spread the love

Sous Chantha is 26 en werkt al vier jaar voor United Apparel Garment, een bedrijf dat kledij maakt voor onder meer Gap. In die fabriek is hij sinds 2008 vakbondsleider van de lokale vakbond, die verbonden is met de Onafhankelijke en Democratische Vakbondsfederatie (IDUF). Eind 2010 werd hij het samen met zijn duizend leden almaar meer oneens met IDUF, die zich pro-directie opstelt en de fabrieksvakbond hindert om voor de basisrechten van de arbeiders op te komen.

Op 16 november jl. nam Chantha contact op met de Coalition of Cambodia Apparel Workers Democratic Union (C.CAWDU) om het lidmaatschap van C.CAWDU voor z’n vakbondsleden aan te vragen en zo meer te kunnen doen voor de arbeid(st)ers. Op 18 november om 16 u. ondertekende Chantha de documenten voor de overstap.

Twee uur na de ondertekening verliet Chantha de fabriek met z’n motorfiets. Vierhonderd meter verder werd hij tot stilstand gebracht door leden van de gemotoriseerde militaire politie. Ze openden het bagagekoffertje onder het zadel en vonden daar negen kleine pakjes met illegale pillen. De agent zei tegen Chantha dat hij drugs had gevonden in z’n motorfiets en dat de overheid hem al drie dagen volgde nadat ze een tip over de drugs hadden gekregen. Deze verklaring werd later in een rapport van de militaire politie echter tegengesproken. Chantha werd in een begeleidende wagen geduwd en naar het kantoor van de militaire politie gevoerd.

De dag daarna moest Chantha voor de rechtbank verschijnen. Hij werd kort ondervraagd terwijl honderden arbeid(st)ers voor het gebouw zijn vrijlating vroegen. Tijdens de ondervraging herhaalde Chantha z’n vermoeden dat hij in de val was gelokt uit wraak omdat hij naar CCAWDU was overgestapt. De rechter weigerde echter een grondiger onderzoek en besluit om Chantha in voorarrest te plaatsen op beschuldiging van drugshandel (waarvoor hij 2 tot 5 jaar gevangenis riskeert). LICADHO, een Cambodjaanse mensenrechtenorganisatie, gelooft dat er geen bewijs is voor de beschuldiging van drugshandel.

De partnerorganisaties van C.CAWDU, waaronder ook de Schone Kleren Campagne roepen op om brieven te sturen. In de brieven – één is gericht aan de Cambodjaanse minister van arbeid, de andere aan de Cambodjaanse werkgeversvereniging – vragen we de onmiddellijke vrijlating van deze vakbondsman en meteen ook het terug in dienst nemen van de nog steeds meer dan 300 vakbondsmensen die eind september ontslagen werden.

C.CAWDU is al enkele maanden verwikkeld in een heel ernstig conflict nadat ze een algemene staking organiseerden om druk uit te oefenen op werkgevers en de overheid om het minimumloon te verhogen. Meteen na de staking werden 779 arbeiders die deelnamen aan de staking, ontslagen. Vandaag de dag, na meer dan drie maand onderhandelen om hen terug aan de slag te krijgen, blijven nog steeds 300 vakbondsmensen ontslagen.

C.CAWDU wil het overleg met belangrijke Westerse merken nog tot eind december een kans geven. Indien er dan geen oplossing is, gaan de internationale partners waaronder ACV, Wereldsolidariteit, Oxfam België en de Schone Kleren Campagne ook actie voeren.

Jessie Van Couwenberghe is medewerkster van ACV-Internationaal

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!