Vlaamse jongeren gaan duurzaam op weg
Verslag, Nieuws, Samenleving, Mobiliteit, Duurzame mobiliteit, Vlaamse jeugdraad, Watmet - Katrien Crispeyn

Vlaamse jongeren gaan duurzaam op weg

In een online bevraging polsten de Vlaamse Jeugdraad en zijn Franstalige en Duitstalige tegenhangers naar de mening en het gedrag van jongeren met betrekking tot hun mobiliteit. En de cijfers spreken voor zich, Vlaamse jongeren gaan het liefst duurzaam op weg.

dinsdag 14 december 2010 17:20
Spread the love

Het Vlaamse luik van de bevraging werd ingevuld door 362 Vlaamse jongeren jonger dan 30 jaar. Daarvan is 55,5 procent vrouw en 44,5 procent man. Van over heel Vlaanderen namen jongeren deel aan de online enquête, bijna 2 op de 3 van de respondenten studeert nog, het overige derde is aan het werk of op zoek naar een job.

Vlaamse jongeren gaan duurzaam op pad

Ruim 80 procent van de Vlaamse respondenten verplaatst zich het vaakst te voet, per fiets of met het openbaar vervoer. De fietsende jongere is behoorlijk tevreden. Zowel in de stad als op het platteland voelen jongeren zich veilig. Dit grote veiligheidsgevoel zorgt ervoor dat haast alle jongeren het niet nodig vinden om een fietshelm of fluovestje te dragen.

Meer dan 42,5 procent van de ondervraagden kiest het vaakst voor het openbaar vervoer om op pad te gaan. De keuze voor bus, trein, metro of tram wordt vooral bepaald door de frequentie van het aanbod en de goede bereikbaarheid van haltes. Maar ook de reistijd, prijs, het aanbod en comfort zijn van groot belang voor jongeren. Het veiligheidsgevoel, de ecologische duurzaamheid en het sociale aspect daarentegen spelen slechts een kleine rol in de keuze voor een bepaald vervoersmiddel.

De ontevredenheid over het openbaar vervoer is een duidelijk signaal aan de bevoegde ministers en openbare vervoersmaatschappijen dat er nog werk aan de winkel is. Jongeren beoordelen het openbare vervoer als onbereikbaar, niet proper, niet stipt en duur. Over het comfort, de vriendelijkheid en veiligheid is er volgens de jongeren geen reden tot klagen.

Frappant is dus dat jongeren niet zozeer voor de duurzame alternatieven kiezen omwille van het duurzame karakter ervan, maar wel omwille van een goede score op andere voorwaarden uit hun ranglijst. En ondanks de ontevredenheid over de kwaliteit ervan, kiezen ze toch en masse voor het openbaar vervoer voor school, werk en uitstapjes.

De auto speelt overduidelijk een tweederangsrol in het leven van de bevraagde jongeren. Slechts 13 procent van hen kruipt zelf achter het stuur, hoewel bijna de helft een rijbewijs heeft.

Belgische jongeren zetten in op duurzame oplossingen

De jongeren beoordeelden ook verschillende oplossingen voor de huidige mobiliteitsproblemen. En op dit vlak kiezen ze resoluut voor het verbeteren van de toegankelijkheid en kwaliteit van duurzame verplaatsingen. Zo zijn Belgische jongeren absolute voorstanders van de verdere ontwikkeling van het openbare vervoersaanbod door het invoeren van nachtbussen en –treinen.

De steden zien ze graag uitgebouwd op maat van fietsers en voetgangers. Met aan de rand ervan voldoende parkeerruimte en een vlotte toegang tot bus, tram of metro of een gratis fiets. Kortom een duidelijk signaal van de Belgische jongeren richting de ministers van mobiliteit en de openbare vervoersmaatschappijen om in de toekomst ook blijven in te zetten op duurzame mobiliteit.

Katrien Crispeyn

Katrien Crispeyn is stafmedewerker van De Vlaamse Jeugdraad, het officieel adviesorgaan voor de Vlaamse regering over alle terreinen die kinderen, jongeren en hun organisaties in Vlaanderen aanbelangen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!