Carolina Rubio bij haar vrijlating
Opinie, Nieuws, België, Mensenrechten, Broederlijk Delen, Colombia, Mensenrechtenactivisten, Carolina Rubio, DAS-affaire, OIDHACO, Human Rights Defenders Under Threat - Patricia Verbauwhede

In Colombia is er weinig te vieren, zegt Broederlijk Delen

10 december: internationale Dag van de Mensenrechten, maar in Colombia is er weinig reden om te vieren. Het land blijft immers één van de meest gevaarlijke landen ter wereld voor mensenrechtenverdedigers. Ze staan constant bloot aan bedreigingen en intimidaties. Volgens de campagne 'Human Rights Defenders Under Threat' werden tussen juni en november 2010 meer dan 30 activisten vermoord.

vrijdag 10 december 2010 16:00
Spread the love

In 2010 werden al 130 mensenrechtenverdedigers in Colombia aangepakt. De meeste agressies tegen mensenrechtenorganisaties houden verband met de verdediging van ontheemde gemeenschappen die wensen terug te keren naar hun gronden.

Er worden ook meer subtiele en minder bekende methodes gebruikt om mensenrechtenactivisten het zwijgen op te leggen. De arrestatie van de hoogzwangere Carolina Rubio vorige maand is hier een sprekend voorbeeld van.

Aangehouden op basis van anonieme getuigen

In oktober stelde de mensenrechtenactiviste Carolina Rubio in België een kritisch rapport voor over de mensenrechtensituatie in Colombia. Bij haar terugkeer in Colombia werd ze op 16 november aangehouden en naar de gevangenis gestuurd.

Het onderzoeksbevel werd uitgevaardigd op basis van een anonieme getuigenis van twee ex-FARC leden. Mede dankzij internationaal protest, werd ze na 24 uur ‘vanwege gezondheidsredenen’ vrijgelaten, maar moet ze zich ter beschikking van het gerecht houden. In een brief (zie document in het Spaans als bijlage) bedankt ze iedereen die ijverde voor haar voorlopige vrijlating.

Carolina Rubio heeft felle kritiek op de manier waarop de gerechtelijke politie haar onderzoek voerde. De twee anonieme getuigenissen, die aan de basis liggen van het tegen haar geopende onderzoek, staan bol van de leugens en tegenstrijdigheden.

Zolang de regering compensaties blijft geven aan informanten en zich baseert op rapporten van de veiligheidsdienst DAS, zullen de gevangenissen gevuld worden met onschuldigen. Carolina Rubio klaagt ook aan dat het officiële beschermingsprogramma, waar ze sinds 5 jaar onder valt vanwege haar mensenrechtenwerk, opgeheven werd op het moment dat ze de gevangenis mocht verlaten.

OIDHACO

Haar aanhouding bewijst wat Rubio tijdens de lobbybezoeken in België (die werden gefaciliteerd door OIDHACO, het Europees Bureau voor de Mensenrechten in Colombia en door Broederlijk Delen) herhaaldelijk heeft aangekaart. Het werk van mensenrechtenactivisten wordt ernstig bedreigd door het systematische gebruik van ongefundeerde gerechtelijke onderzoeken.

Een recent onderzoek van de campagne ‘Human Rights Defenders Under Threat’ toont aan dat tussen december 2009 en december 2010 meer dan 130 mensenrechtenactivisten slachtoffer werden van willekeurige aanhoudingen, gerechtelijk onderzoek of strafrechtelijke processen op basis van onvoldoende bewijslast.

Reynaldo Villalba, lid van het advocatencollectief CCAJAR, geeft aan dat de organisatie in haar 25-jarig bestaan reeds duizenden dergelijke rechtszaken heeft onderzocht tegen mensenrechtenverdedigers, gemeenschapsleiders en leiders van sociale organisaties.

Alle vertonen ze dezelfde onregelmatigheden: valse verklaringen van getuigen die betaald werden of die andere voordelen ontvingen, belemmering van de toegang tot verdediging, gemanipuleerd bewijsmateriaal en het gebruik van rapporten van de veiligheidsdiensten zonder bronvermelding.

DAS-affaire: ook in België

Dit laatste element, het oneigenlijke gebruik van de veiligheidsdiensten om mensenrechtenverdedigers in diskrediet te brengen, vormt de kern van de zogenoemde DAS-affaire.

Het DAS, een van de Colombiaanse inlichtingendiensten, werd tijdens de voorbije regering van Alvaro Uribe systematisch gebruikt om mensenrechtenverdedigers, journalisten, oppositieleden en zelfs leden van het Colombiaanse Hoger Gerechtshof te bespioneren, onder druk te zetten en te bedreigen.

Momenteel lopen er in Colombia diverse rechtszaken tegen verschillende kaderleden van het DAS. In 2009 kwam aan het licht dat het DAS ook actief was in Europa en onder meer Belgische NGO’s zoals Broederlijk Delen, Oxfam-Solidariteit en CNCD-11.11.11 in het vizier had.

Twee van de slachtoffers en zes NGO’s, waaronder Broederlijk Delen, dienden op 19 oktober 2010 klacht in bij het Belgische gerecht, dat een onderzoek opende naar de zaak. De samenvatting van de klacht is als bijlage toegevoegd (tekst in het Frans).

Patricia Verbauwhede

Patricia Verbauwhede is regioverantwoordelijke Colombia bij de NGO Broederlijk Delen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!