OSOR ForgeBee
Nieuws, Wereld, Europa, Politiek, Europese Commissie, Microsoft, Softwarecontract, OSOR, Open source software -

Europees contract van 189 miljoen euro overtreedt eigen regels

Een softwarecontract van de Europese Commissie - voor een waarde van 189 miljoen euro - is flagrant in strijd met de eigen richtlijnen van de Europese Unie. Het maakt de EU nog meer afhankelijk van één leverancier. En het is een enorme gemiste kans om te kiezen voor open software, nochtans een beleidsoptie van Europa.

vrijdag 10 december 2010 16:30
Spread the love

De Europese Commissie (EC) ondertekende een raamcontract van 189 miljoen euro met een in Nederland gevestigde leverancier, PC Ware (Microsoft Gold certified partner). Het zesjarige contract, SACHA II genoemd, omvat de levering van software en aanverwante diensten die niet onder de andere contracten vallen die de EC reeds met directe leveranciers (zoals bijvoorbeeld Microsoft) afgesloten heeft.

Dit grootste softwarecontract van de EC ooit is in fragrante tegenspraak met de richtlijnen die de EC eerder opstelde. Ten eerste had de EC richtlijnen opgesteld die er dienen voor te zorgen dat de EC niet van één bepaalde constructeur afhankelijk wordt.

Nog verder in de val

Het vermijden van de zogenaamde vendor lock-in-val. Het aangegane raamcontract duwt de Europese Unie nog verder in deze val. Een gemiste kans van de EC om zich onafhankelijker van een bepaalde technologie op te stellen. Nochtans had de EC een richtlijn opgesteld waarbij ze verklaarde gebruik te willen maken van open software en open standaarden.

In mei van dit jaar nog viel in Digitale Agenda van de EC te lezen dat: “Om te creëren, te combineren en te innoveren, hebben mensen ICT-producten en -diensten nodig die open en interoperabel zijn.”

Bovendien stellen de OSOR (Open Source Observatory and Repository)-richtlijnen dat de openbare aanbestedingen op basis van technische specificaties in plaats van specifieke producten of leveranciers opgesteld dienen te zijn.

Ten derde werd in de verklaringen van 2009 in Malmö en 2010 in Granada duidelijk gesteld dat open standaarden en interoperabiliteit in het Europees e-gouvernement dienen ingebed te worden. De EC lapt hier al haar verklaringen aan haar laars en ondergraaft daarmee haar geloofwaardigheid. De EC gaat duidelijk kwistig om met het geld van de burgers.

Lobby tegen open standaarden

Zijn er dan mensen tegen open standaarden en systemen, die met elkaar kunnen werken? De lobbygroep Business Software Alliance, met als voornaamste partner Microsoft, zet stevige druk op de EC om het gebruik van open standaarden uit de richtlijnen te houden. Zij willen een monopolie van systemen opbouwen waar de burger geen inzicht noch inspraak in krijgt.

Het zag er naaruit dat de lobbygroep zijn zin ging krijgen, maar na een protestactie van diverse universiteiten en NGO’s bleef het gebruik van open standaarden en formaten in de richtlijn aanwezig.

Microsoft veranderde daarbij het geweer van schouder en probeert nu zijn ‘standaarden’ als ‘open’ te verkopen. Zo is de zinsnede gesneuveld dat Europese instellingen actief moeten werken aan eliminatie van gesloten software. In de jongste variant heet het dat iedere opsteller van specificaties zelf moet kunnen beslissen hoe open die specificaties zijn.

Alhoewel de EC zegt het Open Document Format (ODF) voor te staan, kan je tot op heden bijvoorbeeld de tekst van de Digitale Agenda niet in ODF verkrijgen (wel in het gesloten Microsoft .doc-formaat).

Microsoft koopt om

Microsoft weigerde geruime tijd om het ODF-formaat in zijn Office-applicaties in te voeren. (De EC liet dat rustig begaan). In 2008 verkreeg Microsoft bij de ISO nipt een nieuwe standaard (ECMA Standaard 376 : OOXML Microsoft Office “Open” Extensible Markup Language). Achteraf bleek dat enkele ja-stemmers omgekocht te zijn.

Onlangs kregen we terug zicht op een vuil spel dat in de wandelgangen gevoerd wordt. De Europese Commissie gaat een onderzoek voeren naar een mogelijk misbruik van Google in verband met de rangorde die aan bepaalde zoektermen gegeven worden.

Als we de lijst met klagers bekijken: Foundem, Ciao (eigendom van Microsoft) en Justice.fr., dan zien we terug – niet geheel onlogisch – de naam van Microsoft opduiken. De timing van de klacht is goed gepland. Bing, de zoekmachine van Microsoft, doet het niet goed en dus wordt op een andere manier geprobeerd de concurrent roet in het eten te gooien.

Strategische belangen?

De reguliere pers houdt deze machinaties netjes uit haar kolommen. Idem dito wordt in diezelfde pers met geen woord gerept over open standaarden, open source en dergelijke meer. Deze bias is heel duidelijk.

Hopelijk krijgen we ooit een WikiLeaks te lezen die dergelijke vooringenomenheid verder uitspint en komen we weten wiens strategische belangen gediend werden. In ieder geval, het zullen zeker niet deze van de burgers zijn.

take down
the paywall
steun ons nu!