Voka brandt voorstel-Vande Lanotte af
Verslag, Nieuws, Economie, België -

Voka brandt voorstel-Vande Lanotte af

De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka is bijzonder kritisch over het nieuwe financieringsmodel dat koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte uitwerkte. “Wat nu voorligt, lijkt geen stap vooruit in de responsabilisering en houdt de fiscale beleidsruimte van de gewesten beperkt, met zelfs het risico van een sluipende belastingverhoging”, klinkt het.

woensdag 8 december 2010 09:13
Spread the love

Voka schiet het nieuwe financieringsmodel van Vande Lanotte af en dat is – na het circus rond de communicatieblunders van Frank Vandenbroucke – bijkomend slecht nieuws voor de communautaire onderhandelingen. Werkgeversorganisatie Voka heeft nogal wat invloed binnen N-VA.

Een week geleden pas heeft Voka-voorzitter Luc De Bruyckere de onderhandelaars nog aangespoord tot spoed. Om te vermijden dat België een makkelijke prooi wordt van de financiële markten, heeft ons land snel een nieuwe regering nodig, klonk het toen.

De Bruyckere komt daar nu een beetje op terug. “Een sterke regering kan slechts van start gaan, wanneer ze gebouwd wordt op een sterk akkoord. Een moedige regering die leiderschap toont en vertrouwen wekt. De protagonisten moeten dat sterk akkoord nu maken. En tegelijk aangeven aan de financiële markten hoe we de vele uitdagingen die ons wachten, zullen aanpakken”, aldus De Bruyckere in een persbericht.

Voka zet nog eens de puntjes op de i wat betreft de doelstellingen van een staatshervorming: “De doelstelling moet zijn om de groeikracht van onze regio’s te versterken, de voorwaarden om te ondernemen te verbeteren en dus de deelstaten beter te belonen voor investeringen in groei en jobs.”

De Vlaamse werkgevers stellen twee eisen aan een nieuw financieringsmodel. “Ten eerste: in welke mate kunnen  de deelstaten een beleid voeren naar eigen inzicht en daarop politiek afgerekend worden enerzijds, en beloond worden voor hun economische groei en jobcreatie anderzijds?  Ten tweede: in welke mate kunnen de deelstaten hun burgers en bedrijven van deze return laten genieten en fiscaal aansporen tot ondernemerschap?”

Die twee eisen worden niet ingevuld door het voorstel van Vande Lanotte klinkt het. “Voor de gemeenschappen is er sprake van een versterking van het dotatiestelsel op basis van behoeften, in plaats van fiscale capaciteit. En voor de gewesten worden in het jongste voorstel de dotaties wel omgezet in een eigen regionale personenbelasting, maar de gehanteerde techniek is erop gericht om de fiscale return van de gewesten af te romen ten voordele van de federale overheid.”

Die federale overheid blijft te veel buiten schot, vindt Voka. “Wanneer de deelstaten blijvend fiscale opbrengsten ontnomen worden om de federale overheid bijkomend te financieren, is het zeer de vraag of de federale overheid zelf wel geresponsabiliseerd wordt om noodzakelijke hervormingen door te voeren die de efficiëntie van onze sociale stelsels moet opvoeren, de schuld verder verminderen, en ruimte bieden voor verlaging van de lasten op werken en ondernemen.”

Voka vreest dan ook dat het voorstel een “vrijbrief voor het behoud van het status-quo” is.

Bemiddelaar Vande Lanotte roept om 10u de Vlaamse onderhandelaars samen in een poging een akkoord te smeden. Voorafgaand aan die vergadering organiseert N-VA een bijeenkomst met de uitgebreide partijtop. Daar zal het standpunt van Voka zeker niet onbesproken blijven.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!