Ronselaerebeek in de Zwinpolder (foto: Zwinpolder)
Nieuws, Milieu, België, Lokaal, Noordzee, Overstromingen, West-Vlaanderen, Waterbeheersing, Polders, Polderfusie, Kustbescherming, Oostkustpolder, Duinen, Dijkbreuk - Marc Goetinck

Nieuwe polderfusie in West-Vlaanderen

Op voorstel van Vlaams minister van Milieu, Joke Schauvliege (CD&V), keurde de Vlaamse regering de oprichting van de Oostkustpolder goed. De Oostkustpolder is een fusie van vier bestaande polders: de Zwinpolder, de Nieuwe Hazegraspolder, de Damse Polder en de polder Sint-Trudoledeken.

woensdag 8 december 2010 18:40
Spread the love

Deze nieuwe polderregio beslaat meer dan twintigduizend hectare en strekt zich uit van Knokke-Heist tot Maldegem en het zuiden van Brugge. In totaal moeten ruim vijfhonderd kilometer aan waterlopen nauwgezet op hun debiet worden gecontroleerd, zodat wateroverlast voor mens en dier tot een minimum beperkt kan blijven.

De oprichting van de Oostkustpolder past in een voortgaande rationalisering van de bestaande polders en wateringen in West-Vlaanderen. Eerder werd in de provincie al de Middenkustpolder opgericht, waarbij vijf bestaande polders werden samengevoegd. Door deze fusies wordt het beheer van de kwetsbare polders en wateringen gemoderniseerd.

Tussen de poldergebieden en de zee situeren zich normaliter duinen en kreken (slikken en schorren), doch in Vlaanderen is de bebouwde kustlijn opvallend zeewaarts aangelegd. Op veel plaatsen is door urbanisatie de duinengordel nagenoeg verdwenen. De waterhuishouding werd door nieuwe verkavelingen en industrialisering grondig gewijzigd.

Parallel aan deze problematiek is er het immanente risico van dijkbreuken en overstromingen (cf. zware overstroming van Oostende in 1953). Een combinatie van factoren (hoogwater, springtij, enz.) maakt de Vlaamse kust van oudsher uiterst kwetsbaar voor het destructieve zeewater.

In vergelijking met het titanengeweld van de Noordzee biedt het gecontroleerd afwateren van de polders, zelfs bij momenten van hoge neerslag, weinig problemen. 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!