Gezocht: taal- en cultuurbuddy’s voor nieuwkomers
Nieuws, Samenleving, België, Antwerpen, Antwerpen, Lokaal, Migratie, Atlas, Inburgering, De8, Cultuurverkenners, Inburgeringscoaching, Tweespraak -

Gezocht: taal- en cultuurbuddy’s voor nieuwkomers

Donderdagavond stelden de Antwerpse vzw's de8, Buurtschatten en WerkVormm hun projecten voor waarin vrijwilligers nieuwkomers ondersteunen bij hun taalkennis en integratie. De projecten die werden voorgesteld in Ontmoetingscentrum Atlas zijn nieuw in Vlaanderen, maar hebben in Nederland al hun nut bewezen.

zondag 5 december 2010 11:04
Spread the love

Antwerpenaars schijnen kil en afstandelijk te zijn. Toch trotseerden een vijfenveertigtal Sinjoren de vrieskou. Zij hadden zelfs de ambitie om een buddy van een nieuwkomer in de Scheldestad te worden.

Albrecht Wauters, radiopresentator bij Radio 2, leidde een informatief gesprek met ervaringsdeskundigen die deze nieuw vorm van vrijwilligerswerk coördineren. 

Waarom taal- en cultuurbuddy’s?

Veerle Milh van Antwerps minderhedencentrum vzw de8: “Een taal- en cultuurbuddy kan een anderstalige nieuwkomer uit zijn sociaal isolement halen. Door een buddy kan de nieuwkomer zijn netwerk verruimen.”

“De buddy stimuleert de nieuwkomer om actief deel te nemen aan de samenleving. Deze projecten zijn erop gericht om mensen de regie over hun eigen handelen te geven.”

Deze projecten bieden volgens Milh ook veel voordelen voor de buddy en de samenleving als geheel. De buddy leert mensen uit andere culturen kennen en dit kan bijdragen aan een positieve beeldvorming. 

Verschillende organisaties haalden mosterd uit Nederland. Milh: “Concrete cijfers zijn hierrond niet bekend, maar mensen gaan samen op weg en er is contact tussen autochtonen en nieuwkomers.”

Welke buddyprojecten bestaan er in Antwerpen?

Jacques Thissen is één van de bezielers achter het project Tweespraak (vzw Buurtschatten). Thissen: “Zowel de buddy als de nieuwkomer moeten zich één jaar lang één uur per week engageren voor gezamenlijke activiteiten. Zij kiezen zelf welke invulling zij daaraan geven. Het moet een praktische oefening in de Nederlandse taal zijn, dus geen les. Wij matchen op basis van interesses.”

Cultuurverkenners is dan weer een gelijkaardig project van vzw WerkVormm op het Antwerps Eilandje. Toch is er een verschil met het project van Tweespraak. “Wij matchen buddy’s en nieuwkomers op basis van leeftijd en gender”, zegt Caroline Gielens. “Dus wij matchen mannen niet met vrouwen of omgekeerd.”

Sue Tack stelde het, eveneens gelijkaardige, project Inburgeringscoaching voor: “De voorbije weken hebben wij tachtig mensen proberen te matchen. Zij vormen nu veertig duo’s. Morgen stellen wij hen officieel aan elkaar voor.”

Wat voor een profiel moet een taal- en cultuurbuddy hebben?

Gielens: “Wij vinden het belangrijk dat je vooral op een positieve manier met andere culturen moet kunnen omgaan. 

Zijn er kosten voor de vrijwilliger en de nieuwkomer aan verbonden?

Gielens: “Nee, want je kan in Antwerpen heel veel gratis activiteiten ondernemen. Wanneer mensen bijvoorbeeld een museum willen bezoeken, dan kunnen we ze financieel ondersteunen.”

Loop je warm voor deze projecten? Contacteer dan deze organisaties:

*2-Spraak: Willy Vandersteenplein 1 te 2060 Antwerpen. Open op maandag van 14 tot 15u. Tel. 0487 / 334.413. E-mail: tweespraak@ymail.com. Of ga naar de website van Buurtschatten. 

*Cultuurverkenners: Caroline Gielens, tel. 03 / 233.85.00. E-mail: caroline.gielens@werkvormm.be. Kom langs bij Werkvormm vzw, Madrasstraat 38a te 2030 Antwerpen. Of ga naar de website van Werkvormm. 

*Inburgeringscoaching: Inburgering Antwerpen Atlas, Carnotstraat 110 te 2060 Antwerpen. Tel. 03 / 227.70.11. Of contacteer Vormingplus Antwerpen: Frederik De Merodestraat 36 te 2600 Berchem. Tel. 0470 / 10.60.57. E-mail: majida.bellal@vormingplus.be. Je kunt ook de website van Vorminplus bezoeken. 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!