De wereld vergadert in Cancun
Nieuws, Wereld, Milieu, Klimaattop Cancun, Cancun 2010 -

De olifant van Cancun

Van onze reporter in Cancun - Na vijf lange onderhandelingsdagen in het weelderige Moon Palace is het nog steeds onduidelijk of de zestiende onderhandelingsconferentie (COP 16) zal leiden tot een globaal en bindend klimaatakkoord in Zuid-Afrika volgend jaar. Een akkoord waar alle landen van de Verenigde Naties (VN) en alle niet-gouvernementele organisaties (ngo's) zich achter kunnen scharen.

zaterdag 4 december 2010 16:36
Spread the love

Er is alleszins minder druk op de ketel dan in Kopenhagen vorig jaar. Volgens sommigen komt dat de onderhandelingen alleen maar ten goede, anderen stellen zich vragen over de magere ambitie van Cancun.

G2 van China en Verenigde Staten

Voor de Chinese hoofdonderhandelaar Su Wei mag het allemaal een beetje sneller gaan. “Er is niet veel tijd meer. We moeten ons focussen op de belangrijkste zaken en vooruitgang boeken waar we kunnen.”

Sinds Kopenhagen zijn de klimaatonderhandelingen in een impasse terecht gekomen door onenigheid tussen de twee grootste uitstoters van broeikasgassen: China en de VS. De VS verweten de Chinezen dat ze te weinig inspanningen deden.

Maar dankzij de enorme omschakeling naar hernieuwbare energie wordt China door iedereen geprezen. China wist vorig jaar 34,5 miljard dollar investeringen aan te trekken voor hernieuwbare-energieprojecten. Dat is bijna het dubbele van de 18,6 miljard dollar in de VS.

Japan gooit roet in eten

De voorspelling dat deze onderhandelingen een top tussen China en de VS zou worden (de zogenaamde G2), komt niet uit. Het roet in het eten komt nu van Japan.

Het land van het Kyotoprotocol weigert nieuwe bindende doelstellingen voor emissiereducties te aanvaarden wanneer het protocol in 2012 afloopt. Japan beweert dat een nieuwe Kyotoprotocol unfair zou zijn en zijn doel voorbijschiet zonder de twee grootste vervuilers, China en de VS.

De Japanse milieubewegingen reageren scherp. “Met deze houding isoleert Japan zich van de rest van de wereld,” zegt Yuri Onodera van Friends of the Earth Japan, “Het ganse onderhandelingsproces komt zo in het gedrang.”

Een olifant van 9 gigaton

Christiana Figueres, voorzitter van het VN-klimaatprogramma UNFCCC, probeert de kalmte te bewaren: “De positie van Japan is niet nieuw,” benadrukt ze. “De onderhandelingen zijn een werk van lange adem zijn. Er zullen compromissen moeten gesloten, begrip opgebracht en een middenweg gevonden worden.”

De vraag blijft maar of ook het klimaat bereid is om een compromis te sluiten. Want er loopt een reusachtige olifant van 9 gigaton rond in het Moon Palace. 9 gigaton koolstofdioxide is het verschil tussen de de reductiebeloften die gedaan werden in Kopenhagen en de reducties die nodig zijn om onder de kritische drempel van 2 graden opwarming te blijven. De onderhandelaars hebben nog een jaar en 7 dagen om die olifant buiten te krijgen. 

DeWereldMorgen.be en Mo* slaan tijdens de klimaattop in Cancún de handen in elkaar. Zo kunnen we twee journalisten sturen zodat u niets hoeft te missen van deze herkansing voor de mislukte top van Kopenhagen. DeWereldMorgen.be-reporter Leo Broers is al aangekomen in Mexico. Mo*-journaliste Alma De Walsche is er bij vanaf 5 december. Tot 10 december, het einde van de top, brengen zij interviews, snelle berichten en analyses.

take down
the paywall
steun ons nu!