Verslag, Nieuws, België -

Alternatief voor politici die zich niet populair kunnen maken in Allerslimste mens

O wee de politicus die (binnenkort?) zonder een glorierijke passage in De allerslimste mens de kiescampagne moet aanvatten. ACV-Limburg biedt een oplossing.

zaterdag 4 december 2010 16:23
Spread the love

Vanaf maandag gaan politici, journalisten en andere bv’s op zoek naar de trofee van De allerslimste mens ter wereld. Nu al vult het kwisje meer bladzijden in de kranten dan pakweg de klimaattop in Cancún.

“[De slimste mens] bood mij de mogelijkheid om mij aan Vlaanderen te tonen. Niet als politicus, maar als persoon. Het beeld van de enge, bekrompen Vlaams-nationalist werd bijgesteld dan wel aangevuld, met het beeld van de mens Bart De Wever. En hoewel in het programma op geen enkel moment aan politiek werd gedaan, kan geen mens ontkennen dat er wel een politieke invloed van uitging”, schreef Bart De Wever onlangs in het boek De vierde onmacht.

Pech voor de politici die zich niet aan Vlaanderen kunnen tonen als persoon. Maar geen nood, ACV-Limburg geeft hen de kans om ‘De Allerslimste Politicus van Vlaanderen’ te worden. De vakbond stuurde alle Vlaamse politici in de verschillende parlementen een lijst met tien vragen. Om te scoren in die quiz moeten ze niet de kinderen van de Pfaffs van buiten leren.

“De vragen gaan over de hoogte van de vennootschapsbelasting, de notionele intrestaftrek, kinderbijslag en het pensioen. We hebben het gevoel dat politici soms meedrijven op de clichés die de werkgevers verspreiden over die thema’s. Met onze quiz kunnen ze wat clichés doorprikken”, zegt Luc Purnelle van ACV-Limburg.

“Je hoort politici bijvoorbeeld vaak zeggen dat werklozen zich in de werkloosheid nestelen, terwijl maar een heel beperkte groep langer dan twee jaar werkloos is”, aldus Purnelle.

De vragen zijn best pittig. Overschatten ze bij ACV-Limburg de kennis van onze politici niet? Purnelle: “We zullen zien. Als ze dat wensen, kunnen we ze wel wat passende lectuur aanraden. Het Crisismoordenboek van Gilbert De Swert bijvoorbeeld.”

De winnaars worden in januari bekendgemaakt.  

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!