Vrachtluchthaven van Luik
Verslag, Nieuws, Economie, België -

Wallonië naar trendbreuk inzake werkloosheid

Niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Wallonië neemt de werkloosheidsgraad af. Waals minister van Werkgelegenheid André Antoine (CDH) heeft het zelfs over een trendbreuk, in die zin dat de harde kern van de Waalse werkloosheid – ongeschoolde of onvoldoende geschoolde jongeren – opnieuw op de arbeidsmarkt terecht kan. Opvallend is dat de tendensen in beide gewesten met elkaar overeenstemmen.

vrijdag 3 december 2010 12:05
Spread the love

Wallonië telde eind november 194.164 werklozen (werknemers die van werklozensteun genieten) en 21.561 pas afgestudeerde jonge werkzoekenden, en dat is 3 procent minder dan eind november van vorig jaar (2009).

Uit de cijfers blijkt verder dat, net zoals in Vlaanderen, in de groep van 50-plussers het aantal werklozen toeneemt (plus 3,5 procent op jaarbasis), terwijl in alle andere categorieën het aantal werklozen afneemt, met 4 procent bij jongeren (tot 25 jaar), en zelfs met 5,3 procent bij werknemers tussen 30 en 40 jaar.

Opvallend is dat de minst geschoolden sneller werk vinden dan afgestudeerden: min 3,9 procent voor jonge werknemers die enkel het lager onderwijs beëindigden, en min 5,1 procent voor jongeren die de eerste graad van het secundair onderwijs doorliepen – al zeggen deze cijfers niets over de percentages van geslaagden in het lager of secundair onderwijs. Daartegenover staat dat de werkloosheidsgraad met 0,5 procent stijgt bij afgestudeerden van het hoger onderwijs.

Gewestminister André Antoine plaatst deze daling van de werkloosheid naast de stijging van de investeringen, van de export en van de opbrengst van de fiscaliteit in Wallonië, en hij leidt daaruit af ‘zonder in euforie te vervallen’ (zoals hij in La Libre Belgique zegt) dat Wallonië op de goede weg van het herstel is. Hij wijt het succes tevens aan de persoonlijke begeleiding van werkzoekenden door de FOREM, de Waalse dienst voor arbeidsbemiddeling.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!