Isoleren van dak
Nieuws, Milieu, België, België, Greenpeace, Milieubeweging, Milieubewegingen, BBL, Hernieuwbare energie -

Milieubeweging geeft onvoldoende aan Belgisch actieplan hernieuwbare energie

Vijf maanden te laat heeft België eindelijk zijn actieplan hernieuwbare energie overgemaakt aan de Europese Commissie. De verzamelde milieubeweging is er allerminst over te spreken. Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, WWF, Natuurpunt, IEW, BRAL en IEB tonen zich heel teleurgesteld omdat het plan geen aandacht besteedt aan het enorme potentieel op het gebied van energiebesparing.

donderdag 2 december 2010 15:11
Spread the love

Dat is vreemd, want net het besparen van energie vormt de sleutel om makkelijk het relatief beperkte aandeel aan hernieuwbare energie dat het plan zich tot doel stelt – slehcts 13 procent tegen 2020 – te halen.
De rest van het plan is volgens de milieubeweging jammer genoeg al even onbeduidend: verder dan een opsomming van bestaande maatregelen raakt het niet. En van enige toekomstvisie, mocht die er al zijn, is ook geen spoor te bekennen.

Energiebesparing

Volgens Europa moeten we tegen 2020 twintig procent energie besparen. Daar is in het actieplan geen spoor van te bekennen. Het enorme potentieel om energie te besparen blijft volledig buiten beeld. Veel minder energie verbruiken zou het veel makkelijker maken om een veel groter aandeel van onze energiehonder te dekken met hernieuwbare energie.

Realisatie in eigen land?

Redelijk tevreden is de milieubeweging over de ambitie om die 13 procent hernieuwbare energie in België op te wekken. Al blijft de deur op een kier om desnoods die doelstelling te realiseren met projecten elders in Europa. Dat zien de milieu-organisaties niet zitten. Ze willen minstens 13 procent hernieuwbare energie in eigen land. Hun argumenten: de vruchten plukken van een verminderde CO2 uitstoot, creëren van duurzame jobs in eigen land en een betere luchtkwaliteit.

Toekomstvisie ontbreekt

Maar waar is de duidelijke toekomstvisie? Hoe gaan we de hernieuwbare energieproductie maximaal uitbouwen? Waar blijft het plan voor een slim energienetwerk op maat van lokaal voortgebrachte hernieuwbare energie? De milieubeweging ergert zich aan dit plan dat niet verder komt dan een opsomming van bestaande maatregelen.

Biomassa is nefast voor milieu

Dat ons land het leeuwendeel van haar hernieuwbare energieproductie halen uit biomassa wil, leidt al evenmin tot gejuich bij de milieu-organisaties. De inzet van biomassa voor energie-opwekking en transport is immers niet onbesproken. De teelt van biomassa gaat vaak gepaard met nefaste milieu- en sociale effecten. Erger nog, er wordt zelden een effectieve netto CO2-besparing gerealiseerd. De inzet van schaarse biobrandstoffen is, zeker in verbrandingsmotoren van personen- en vrachtwagens, bijzonder inefficiënt.

Waar blijft betrokkenheid van de samenleving?

Dat dit plan tot stand komt zonder hen, zit de milieubeweging heel hoog. Ze vinden het onbegrijpelijk dat ze niet worden betrokken bij het uittekenen van onze energietoekomst. Publieke discussie en maatschappelijk draagvlak zijn nochtans meer dan nodig. Het onvoldragen media-debat over steun voor zonnepanelen, over windturbines en over biomassa bewijst het belang daarvan.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!