Nieuws, Wereld, WikiLeaks, Wikileaksstichter -

Media-activist Julian Assange ‘most wanted’

Interpol heeft Julian Assange, de klokkenluider van WikiLeaks, op de lijst van meest gezochte personen gezet voor “seksuele misdrijven”. Maar het lijdt geen twijfel dat er internationaal druk wordt uitgeoefend om WikiLeaks en zijn oprichter het zwijgen op te leggen wegens de openbaring van het ware gelaat van oorlog en internationale relaties.

woensdag 1 december 2010 14:25
Spread the love

Op de website van Interpol lezen we: “Indien u over informatie beschikt, neem dan contact op met uw nationale of lokale politie”. Het gaat niet om een arrestatiebevel, maar om een zogenaamde ‘red notice’ waarbij Interpol nationale politiediensten helpt bij het identificeren of opsporen van een persoon met het oog op hun aanhouding en uitlevering. Het arrestatiebevel gaat uit van het openbaar ministerie in Göteborg, Zweden dat ook een Europees arrestatiebevel heeft uitgevaardigd.

Julian Assange spreekt de beschuldigingen tegen en zegt dat hij het slachtoffer is van een lastercampagne tegen hem en WikiLeaks omdat hij vele duizenden overheidsdocumenten heeft publiek gemaakt.

De beschuldigingen

Even kort iets over de feiten. De beschuldigingen tegen Assange kenden alvast een wispelturig verloop.
Aanvankelijk werd een onderzoek tegen hem geopend rond twee zaken waar hij zich midden augustus schuldig aan zou hebben gemaakt: de verkrachting van een vrouw en de seksuele intimidatie van een andere vrouw.
Kort na de opening van het onderzoek liet de Zweedse hoofdprocureur weten dat hij niet langer beschuldigd werd van verkrachting, enkel van roekeloos seksueel gedrag en ongepast fysiek contact.

Volgens Assange had hij inderdaad seks met twee vrouwen, maar dan wel met hun instemming. Hij ontmoette beide vrouwen tijdens een seminarie in Stockholm. Volgens een politierapport dat het persbureau AP kon bemachtigen, legden ze hun klacht zes dagen later gezamenlijk neer. Twee weken later werd Assange ondervraagd en een dag later werd het onderzoek naar verkrachting opnieuw geopend.

Op 18 november werd een Zweeds arrestatiebevel uitgevaardigd om hem te kunnen ondervragen over de beschuldigingen, wat tot dan niet gelukt zou zijn. Maar de advocaat van Assange ontkent dit en zegt dat ze verschillende voorstellen hebben gedaan zoals een ondervraging op de Zweedse ambassade of in een Brits politiebureau. Dat werd afgewezen.

Volgens de advocaat is het Europese arrestatiebevel tegen Assange bovendien ongeldig, omdat hij nog niet formeel werd beschuldigd en hij enkel wordt opgeroepen als getuige. Dat stemt overeen met de officiële Zweedse argumentatie voor zijn arrestatie.

Lekken tonen ware aard van de oorlog

Wat ook de grond van de zaak betreft, het is in elk geval opvallend dat hij voor een ‘getuigenis’ meteen bij Interpol geseind wordt. Er is geen bewijs van politieke druk, maar het is duidelijk dat Assange zich in de wereld van de politieke elite heel wat vijanden heeft gemaakt.

De beschuldigingen tegen Assange volgden een maand nadat WikiLeaks 92.201 documenten openbaarde over de oorlog in Afghanistan. Het Witte Huis veroordeelde de publicatie ervan als “onverantwoorde lekken” omdat ze “de levens van Amerikanen en onze bondgenoten op het spel zetten en een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid”.

Het arrestatiebevel van 18 november volgde dan weer een kleine maand na de publicatie van bijna 400.000 documenten over de oorlog in Irak. De lekken over Afghanistan en Irak geven een veel gruwelijker maar ook hypocriet beeld van oorlogen die officieel een of ander nobel of noodzakelijk politiek doel moeten dienen.

WikiLeaks trapte dan voor de derde keer op gevoelige tenen toen het op 28 november de diplomatieke correspondentie lekte met gevoelige informatie, zoals dat Amerikaanse ambassades gebruikt worden voor spionageactiviteiten. In een interview met Time Magazine zei Assange dat Hillary Clinton zou moeten aftreden als aangetoond wordt dat ze verantwoordelijk is voor de spionageactiviteiten in de Verenigde Naties. Want dat is in strijd met de internationale verdragen die de VS ondertekend heeft.

‘Spionage’

Ironisch genoeg kondigde de Amerikaanse minister van Justitie, Eric Holder, aan dat er een onderzoek is gestart onder de Amerikaanse ‘Espionage Act’. Het was niet duidelijk of die gericht is tegen de veronderstelde bron van de lekken, de Amerikaanse korporaal Bradley Manning of tegen Julian Assange zelf. Op spionage-activiteiten staat de maximumstraf, de doodstraf.

Minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton van haar kant wil duidelijk een einde maken aan de activiteiten van WikiLeaks met de boodschap dat “‘agressieve stappen’ zullen ondernomen worden om zij die de informatie hebben gestolen ter verantwoording te roepen”. Daaronder lijkt ook politieke druk op bondgenoten te vallen, zoals Australië, het moederland van Assange.

De Australische minister van Justitie heeft gezegd dat hij elk wettelijk initiatief in deze zaak zal steunen, ook als dat uit de VS komt. Australië denkt er aan om Assange te beschuldigen van het publiceren van “nationale veiligheidsinformatie”. Of dat zal stand houden, is nog maar de vraag. Wat dan bijvoorbeeld met de media en internetsites die diezelfde informatie van Wikileaks mee hebben verspreid?

Momenteel verblijft Assange op een verborgen plaats in de buurt van Londen. Het hoeft weinig betoog dat er nu druk diplomatiek verkeer is tussen Washington en Londen over zijn persoon. WikiLeaks heeft de Amerikaanse supermacht behoorlijk diep geraakt en daar zint men niet alleen op wraak, maar wil men vooral ook een voorbeeld stellen om toekomstige internet- en media-activisten twee keer te laten nadenken vooraleer ze zich laten verleiden om gevoelige informatie in het publieke halfrond te gooien.

Symbool

Assange is het symbool geworden van de tegenmacht, de potentiële en controlerende macht ook waarover media-activisten beschikken. En minstens een deel van het politiek establishment heeft het daar behoorlijk moeilijk mee.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!