Welkom in Weelde, petitie-actie van de voorstanders van het asielcentrum in de gemeente Ravels
Opinie, Nieuws, Politiek, België, Lokaal, Daklozen, Vluchtelingen, Asielbeleid, Asielcrisis, Opvangcentrum, Dossier:vluchtelingen -

Daklozen en asielzoekers zijn géén zwartepieten

Onvoorstelbaar schrijnend zijn de beelden die we de afgelopen dagen hebben gezien. Daklozen - zowel asielzoekers als anderen - die in mensonterende omstandigheden leven. In een modern en rijk land als België. Dinsdag noemde de VN-vluchtelingenorganisatie de Belgische asielcrisis onaanvaardbaar. En of!

woensdag 1 december 2010 13:05
Spread the love

Maar het kan ook anders en positiever. Een voorbeeld daarvan is de gemeente Ravels (Weelde) in de Noorderkempen. Een artikel in Visie (ACW) van 12 november, trok mijn aandacht. Daarin noemt Ravels zich gastheer tegen wil en dank.

De burgemeester van de landelijke gemeente, Walter Luyten (CD&V), verwoordde het als volgt: “Het asielbeleid in ons land roept toch wel vragen op. De procedure duurt veelal jaren. Mensen verblijven hierdoor veel te lang in ons land, raken geïntegreerd. Het is dan ook vaak ethisch onverantwoord om hen nog terug te sturen. Bovendien bestaat er geen ontradingsmechanisme dat potentiële asielzoekers doet nadenken vooraleer ze naar België uitwijken. Maar dit ontslaat ons uiteraard niet van de verantwoordelijkheid om de mensen die hier aanbelanden op een menswaardige wijze op te vangen.”

Dit is duidelijk een politicus met het hart op de juiste plaats. Toen de federale overheid eind oktober besliste om op de voormalige militaire basis van Weelde, 512 opvangplaatsen te creëren voor asielzoekers hebben de burgemeester, de schepenen en de OCMW-voorzitter zich samengezet. 

Niet om elkaar de zwartepiet door te schuiven. Wel om na te gaan hoe zij deze ‘mensen blijven mensen’ een degelijke opvang konden verzekeren. Dat is de juiste houding. Hier kunnen alle beleidniveaus wat van leren.

Er zijn afspraken gemaakt met de federale overheid o.m. wat het (niet) inschrijven in de bevolkingsregisters betreft. Om te vermijden dat er valse verwachtingen worden geschapen. Zelfs al is deze opvang maar tijdelijk, deze mensen zullen de komende weken alvast niet buiten of in stations moeten overnachten.

Protest?

Er werd een online-petitie opgestart tegen de komst van deze asielzoekers. En Vlaams Belang-voorman Filip Dewinter kondigde aan persoonlijk het protest tegen deze opvang te komen aanvuren. Vorige vrijdag 27 november hebben een honderdtal blok/belangers een protestmars gehouden. Daarbij minder dan een handvol mensen uit Ravels en Weelde. De andere betogers waren met bussen aangevoerd door het Vlaams Belang uit Antwerpen en Limburg.

Of hoe extreemrechts nog steeds dezelfde strategie volgt: zij voeren  voldoende ‘vreemde mensen’ aan om aan de eigen bevolking te komen zeggen wat zij moeten denken. Het huidige (gebrek aan) asielbeleid is verwerpelijk. De strategie van het Vlaams Belang is echter nog vele malen erger.

Dre Wolput

Dre Wolput is bij ACV-Kempen actief als bijblijfconsulent. Hij woont in Turnhout.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!