mediActivista
Verslag, Nieuws, Milieu, België -

Activisten bezetten kantoren emissiehandellobbygroep

Activisten bezetten de kantoren van een emissiehandellobbygroep in Brussel bij de start van de klimaatonderhandelingen.

maandag 29 november 2010 15:54
Spread the love

Op de eerste dag van de VN-klimaatonderhandelingen in Cancún, Mexico, heeft een groep van activisten, zowel uit België als uit de rest van Europa, geweldloos de gebouwen van de International Emissions Trading Association (IETA) bezet. Met deze actie willen ze emissiehandel als oplossing voor de klimaatproblematiek aan de kaak stellen.

“Emissiehandel is een valse oplossing”, klinkt het. Door de werkzaamheden van één van de grootste emissiehandel-lobbygroepen te verstoren willen de activisten de aandacht vestigen op de negatieve rol die lobbyisten spelen bij het tot stand komen van het klimaatbeleid van de EU.

Kort na 14 uur zijn activisten vreedzaam binnengedrongen in het kantoor van de IETA, in de Wetstraat in Brussel, waar ze het werk effectief hebben verstoord. Andere activisten bleven buiten met spandoeken waarop te lezen stond “Our climate is not for sale!” (Ons klimaat is niet te koop) en “Carbon trading is a false solution” (Emissiehandel is een valse oplossing).

Emissiehandel wordt door de Europese Unie gezien als de favoriete oplossing voor de klimaatcrisis. EU-onderhandelaars in Cancún zullen aandringen op een uitbreiding van de emissiehandelschema’s (Emissions Trading System, ETS). Dit systeem, dat bedrijven toelaat rechten om broeikasgassen uit te stoten te kopen en verkopen, heeft enkele grote achterdeuren. Veel bedrijven krijgen de emissierechten gratis, terwijl ze de kosten bovendien alsnog doorschuiven naar de klanten.

Er worden ook teveel van deze rechten toegewezen, wat maakt dat bedrijven nog extra winst kunnen maken door hun overtollige rechten te verkopen. Door de toepassing van dit systeem van emissiehandel is de uitstoot binnen Europa zelfs gestegen, in plaats van de beoogde daling te realiseren.

Ook internationale mechanismen van koolstofcompensatie zitten in het systeem, waarbij bedrijven in plaats van zelf hun uitstoot te reduceren, kunnen opteren voor de aankoop van rechten op de internationale koolstofmarkt. Slechts weinig van deze verhandelde rechten leiden tot reële emissiereducties en sommige worden zelfs gelinkt aan een ernstige sociale en ecologische impact op de ontwikkelingslanden.

Met de focus op de IETA, hopen de activisten de rol te belichten die industriële lobbygroepen spelen bij het promoten van valse oplossingen als emissiehandel, in plaats van daadwerkelijke reducties te steunen. IETA bestaat enkel om de belangen van haar leden te verdedigen, onder wie grote energiebedrijven (BP, Shell, Vattenfall) en banken (BNP Paribas, Goldman Sachs)

De IETA gebruikt events zoals de Cancún-klimaatonderhandelingen om de idee van een wereldwijde koolstofmarkt te promoten. Op deze manier leidt het de aandacht af van de noodzaak dat de EU en andere geïndustrialiseerde landen, die de klimaat crisis veroorzaakt hebben, om daadwerkelijke reducties te realiseren door een verhoogde energie efficiëntie, hernieuwbare energie en een omvorming van de manier waarop we produceren en consumeren, zeggen de activisten.

Jana Timmerman, die vandaag aan de actie deelnamen, zegt: “Emissiehandel is een valse oplossing voor de klimaatcrisis. Steunen op emissiehandel betekend grote winsten voor de vervuilende industrie, terwijl zij zoals voorheen verder handelen. Lobbygroepen zoals IETA promoten emissiehandel voor de belangen van hun grote bedrijfsleden. We hebben nood aan échte actie om de manier waarop we produceren en consumeren om te vormen, om de uitstoot van koolstofgassen te reduceren.”

De activisten benadrukken dat klimaat en lucht niet te koop zijn. Klimaat en lucht zijn volgens hen een publiek bezit en een universeel recht, ze mogen niet omgevormd worden tot een goed dat privé kan worden bezit en verhandeld.

In 2011 zal het Belgische Klimaat Actie Kamp focussen op emissiehandel. Een jaar van acties, publieke bewustmaking en een actiekamp in de zomer zullen aandacht vragen voor de problemen van emissiehandel.

NOOT:
IETA werd in 2009 genomineerd voor de “Worst Climate Lobby Awards” voor haar rol in het promoten van emissiehandel en koolstofcompensatie. Meer informatie: http://www.angrymermaid.org/ieta

take down
the paywall
steun ons nu!