Interview, Nieuws, Samenleving, Politiek, België, Cultuursector, Sociaal-culturele bewegingen, Bewegingen, Minister Joke Schauvliege, Besparingen in de non-profitsector -

Bewegingen krijgen het hard te verduren

In het kader van de besparingen besloot Vlaams minister van Cultuur, Joke Schauvliege (CD&V), om de hakbijl te zetten in het budget van de sociaal-culturele bewegingen. Vooral de kleinere en nieuwere organisaties, krijgen het hierdoor hard te verduren. Wij vroegen aan enkele 'bewegingen' wat de gevolgen van de verminderde subsidies zullen zijn.

dinsdag 23 november 2010 17:48
Spread the love

EVA vzw (Ethisch Vegetarisch Alternatief) is vooral gekend van de actie ‘donderdag = veggiedag’

EVA zet zich in voor de productie en consumptie van plantaardige voeding, ter vervanging van dierlijke voeding, om zo bij te dragen tot een mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving.

De commissie die de minister moest adviseren, vond dat EVA recht had op een jaarlijkse dotatie van 200.000 euro. Uiteindelijk moet EVA het stellen met 164.000 euro.

Hierdoor zal de bewustmakingscampagne over ‘donderdag = veggiedag’ beperkter zijn dan voorzien in de beleidsplannen. EVA klaagt de besparingen aan omdat de sociaal-culturele sector meer geraakt wordt dan andere sectoren.

De sociale bewegingen, onder andere EVA, moeten het immers nu al stellen met veel minder mankracht dan de meeste andere organisaties. Eén personeelslid meer of minder maakt dus een groot verschil.

EVA vindt dat initiatieven die uitgaan van sociale bewegingen juist meer zouden moeten worden gesteund door de overheid, net omdat ze zo relevant zijn. In geval van EVA heeft de vermindering van de vleesconsumptie ook een positieve impact op het milieu, de gezondheid, de Noord-Zuidverhoudingen en het dierenwelzijn.

Vredesactie kennen we dan weer allemaal van de jaarlijkse Bomspotting-acties

Vredesactie streeft naar een vredescultuur, door onder andere kernwapens de wereld uit te bannen en de militarisering van Europa tegen te gaan.

Vredesactie krijgt 45.000 euro minder dan wat er in de adviezen stond. Dit bedrag staat gelijk voor één voltijdse betrekking. Er zal dus één extra baan, waar de beweging recht op had en die in de planning stond, moeten sneuvelen. Dit betekent dat er geen extra versterking komt bij et engagement dat van de vrijwilligers uitgaat. Wat Vredesactie zal schrappen in de campagnes is nog niet duidelijk.

Waerbeke sensibiliseert en voert actie over thema‘s als stilte, rust en ruimte

Dit jaar werd Waerbeke door de overheid erkend als sociaal-culturele beweging en zou voor het eerst subsidies krijgen. Wat de beweging uiteindelijk krijgt is nauwelijks een derde van wat ze had gevraagd en is te weinig om een werking op te zetten.

Ze zal moeten gaan schrappen in de campagnes. Ook zal ze in plaats van één voltijdse, twee halftijdse medewerkers aanwerven. Om de dynamiek binnen de beweging op peil te houden, zal Waerbeke vooral moeten rekenen op de ‘goodwill’ van de vrijwilligers en op de onderbouw van de organisatie.

Waerbeke wil zich niet neerleggen bij wat de overheid besliste. Ze wil haar werking niet stopzetten. Waerbeke is het kind dat ze in 2002 ter wereld heeft gebracht. Een kind dat het moeilijk heeft, laat je toch niet achter. Waerbeke heeft namelijk een belangrijke rol te spelen bij het aanbieden en het aanmoedigen van rust in een hectisch en druk Vlaanderen.

Netwerk Vlaanderen promoot het anders omgaan met geld

Netwerk Vlaanderen voert campagne tegen onverantwoorde en schadelijke investeringen van banken en pleit voor duurzame investeringen die bijdragen tot een mens- en milieuvriendelijke samenleving.

Door de besparingen vermindert het budget met 70.000 euro. Een aantal vaste kosten blijven sowieso bestaan (huur, verzekeringen, energie, etc), maar de beweging zal wel stevig moeten besparen in de werking en bij het personeel.

Momenteel is er al één personeelslid (19u/week) in vooropzeg. Vanaf januari 2011 gaan ook 3 personeelsleden naar een arbeidsduurvermindering. Dit zal echter niet volstaan om het hoofd te bieden aan de besparingen.

Netwerk Vlaanderen werkt vooral met specialisten. Eén man minder betekent dat de kennis op een bepaald gebied zo goed als verdwijnt en dat de werking een poot kwijt is. Volgende week zal Netwerk het beleidsplan herbekijken. Uiteraard zullen niet alle plannen uitgevoerd kunnen worden. Ze zal nagaan welke doelstellingen dienen te worden geschrapt, met de daaraan verbonden acties en campagnes.

Vrede is actief met thema’s over internationale politiek, de ontwikkelingsproblematiek en vredesvraagstukken

Vrede verliest door de besparingen 20 procent van de middelen die de commissie oorspronkelijk had toegezegd. In de eerste plaats verliest Vrede een halftijdse werkkracht. Dit zal de slagkracht van de beweging sterk doen verminderen.

Daarenboven moet nog eens 15.000 euro worden bespaard op de werking. Daarom zal Vrede één van haar grote thema’s laten vallen: ‘klimaat en conflict’. De klimaatopwarming is nochtans een nijpend actueel thema.

Hier zouden de ministers meer moeten van wakker liggen, want het is levensbedreigend voor onze planeet. Klimaatwijziging zal zeker gevolgen hebben op het vlak van veiligheid. Denk maar aan de migratiestromen en de druk op bepaalde landbouwgebieden. Het feit dat Vrede nu de kans niet meer heeeft om hierover te sensibiliseren en te mobiliseren, is heel erg.

Blindenzorg organiseert solidariteitsprojecten van, voor en met blinden en slechtzienden

Hoewel de commissie 111.500 euro per jaar had toegezegd, zal de minister jaarlijks maar 83.691 euro geven. Er bestaat een kans dat Blindenzorg een halftijdse betrekking gaat schrappen. Maar de organisatie bekijkt nog of er geen andere oplossing is. Zo zouden personeelsleden andere taken kunnen krijgen of extra fondsen kunnen zoeken.

Ook Blindenzorg denkt erover na om een aantal van haar doelstellingen die oorspronkelijk in het beleidsplan stonden, te schrappen. Nadat ze de blinden en slechtzienden hierover heeft geraadpleegd via een bevraging, zal ze beslissen welke doelstellingen ze laat vallen. Met de besparingen zullen de zwakste en kleinste bewegingen het meeste lijden.

Bol-Budiv is een organisatie van en voor personen met een beperking

Ze ondersteunt mensen die een ‘Persoonlijk Assistentie Budget’ (PAB) of ‘Persoonsgebonden Budget’ (PGB) hebben of wensen.

De organisatie is net erkend door het ministerie van Cultuur. Ze streeft naar een onafhankelijk en waardig leven voor personen met een beperking. Dit realiseert ze via directe financiering van de zorg, via hulpmiddelen en door het toegankelijker maken van woningen.

Deze laatste pijler zal nu jammer genoeg in de koelkast moeten. Dit betekent dat personen met een beperking, in Vlaanderen en Brussel, op het vlak van toegankelijk wonen, nog maar eens in de kou zullen blijven staan.

Ook het plan om een aantal mensen extra in dienst te nemen, kan niet doorgaan. Het is echter niet omdat de budgetten verminderen, dat daarom de noden verminderen. Zo gaat ze meer moeten terugvallen op fondsenwerving bij serviceclubs en particulieren. Gelukkig zorgt dat voor een groeiend aandeel in de inkomsten.

De getroffen bewegingen leggen zich echter helemaal nog niet neer bij de aangekondigde besparingen en voeren voort actie.

Iedereen kan hen steunen door de petitie ‘Warme samenleving – koude leugen!’ te ondertekenen: klik hieronder op de link.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!