mediActivista
Opinie, Nieuws, Wereld, Politiek, NAVO, Vredesbeweging, Lissabon-top van de NAVO, No to Nato -

Verklaring van de NAVO-tegentop in Lissabon

Terwijl de NAVO-leiders hun bijeenkomst houden op de top in Lissabon, bekrachtigen vredesactivisten hun verzet tegen de agressieve militaire en nucleaire politiek van de NAVO.

maandag 22 november 2010 13:00
Spread the love

We beklemtonen onze visie voor een rechtvaardige en vreedzame wereld en betreuren de verspilling van de mondiale middelen voor geweld, militarisering en dodelijke wapens en massavernietigingswapens.

Deze visie wordt gedeeld door de overgrote meerderheid van de wereldbevolking. Als vredesbeweging uit de NAVO-landen zullen we blijven samenwerken totdat onze landen niet langer staan voor brutale macht en lijden, maar voor vrede, rechtvaardigheid en gelijkheid over de grenzen heen.

Terwijl de NAVO probeert zichzelf heruit te vinden via een nieuw strategisch concept om haar dominantie te behouden en uit te breiden in een almaar mondialiserende wereld, worden haar rol en bedoelingen steeds meer in vraag gesteld.

Hoewel de Alliantie poogt zich voor te stellen als een humanitaire organisatie voor een beter politiek en economisch klimaat, blijft ze het vehikel voor een door de VS geleide macht met militaire basissen in alle werelddelen. De NAVO is een bondgenootschap dat militair intervenieert om economische belangen te verdedigen.

Ze passeert de Verenigde Naties en het internationaal rechtssysteem en zorgt voor toegenomen militarisering en stijgende wapenuitgaven. De NAVO-landen zijn goed voor 75 procent van de mondiale militaire uitgaven. In een tijd waarin de wereld te kampen heeft met een economische crisis, vormen deze uitgaven een misdaad tegen de levensstandaard van de gewone mensen die de voorwaarden krijgen opgelegd om tegemoet te komen aan de budgetvereisten van de NAVO.

De NAVO-leiders willen zich uit de catastrofale oorlog in Afghanistan terugtrekken zonder veel gezichtsverlies. Deze brutale oorlog die al zoveel onschuldige slachtoffers heeft geëist, moet nu gestopt worden.

De bevolking van Afghanistan en de regio kan geen vijf jaar wachten voor een proces waarin een nieuwe start wordt gegeven aan hun leven. Deze oorlog kan alleen maar de bestaande problemen van de regio verergeren. De enige uitweg bestaat er uit de NAVO-troepen terug te roepen – nu!

In Europa zorgt de NAVO voor groeiende militarisering. Ze staat voor een politiek die de spanningen binnen Europa doet toenemen. Voor de eerste keer stelt het nieuw strategisch concept dat er een strategisch partnerschap komt met de Europese Unie.

Dit betekent dat de NAVO de Europese Unie erkent als een militaire alliantie zoals voorzien in het Verdrag van Lissabon. Volgens de solidariteitsclausule van het Verdrag hebben de lidstaten grotere militaire verantwoordelijkheden dan binnen de NAVO.

De VS behoudt de opstelling van als NAVO vermomde tactische nucleaire wapens in Europa hoewel landen gevraagd hebben om ze terug te trekken. De NAVO moet stoppen om Europa nucleaire wapens op te dringen. De nucleaire ‘first use’-politiek dient te worden beëindigd.

De regering-Obama promoot ook, via de NAVO, een nieuwe versie van president Bush’ raketschild, dat zo algemeen werd bestreden door de Tsjechische bevolking.

Nu wordt Turkije onder druk gezet om de radarbasis te vestigen die de Tsjechen hebben geweigerd. Het raketschild is ontworpen om de ‘first-strike’ van de NAVO te versterken. Het betekent een onmiddellijk gevaar, destabiliseert internationale relaties en zorgt voor een nieuwe wapenwedloop.

We verwerpen elke versie van het raketschild en roepen de NAVO-lidstaten op om in de plaats daarvan te zorgen voor een buitenlandse politiek die gestalte geeft aan een cultuur van vrede en niet van oorlog. We moeten de menselijke relaties democratiseren en demilitariseren en beginnen met nieuwe vormen van vreedzame samenwerking voor een veiligere en rechtvaardige wereld.

Er is geen plaats voor de NAVO in onze idee van een rechtvaardige wereld. De Alliantie is niet verenigbaar met de democratie zoals is gebleken uit de steun aan het corrupte en door krijgsheren bevolkte regime van de regering-Karzai in Afghanistan en de herhaaldelijke schendingen op het recht voor een vrije meningsuiting en vergaderingen tijdens NAVO-bijeenkomsten.

Haar geloofsbelijdenis is agressief, expansionistisch, militaristisch en onrechtvaardig. We roepen de bevolking op om deze waarden te verwerpen en zich te verzetten tegen de NAVO en haar visie van mondiale dominantie en om met ons mee te werken aan een vreedzame wereld zonder de NAVO.

Internationaal Coördinatie Comité – No To NATO
Lissabon, 19 november 2010

(Vertaling: Ludo De Brabander)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!