Verslag, Nieuws, Samenleving, België -

Bert Anciaux: ‘Schauvliege vermoordt bijzonder mooie projecten’

25 procent wil de Vlaamse regering besparen op de middelen van sociaal-culturele bewegingen, volkshogescholen en vormingswerk. De onlinepetitie tegen die besparingen werd ondertussen al door een 2.000-tal mensen ondertekend. Onder wie enkele opmerkelijke namen. De voorganger van Schauvliege, huidig senator Bert Anciaux schreef: "Dit is het vermoorden van bijzonder mooie projecten! Onaanvaardbaar!"

maandag 22 november 2010 17:28
Spread the love

Onder de noemer “Warme samenleving – koude leugen” lanceerde het FOV op DeWereldMorgen.be een petitie tegen de aangekondigde besparingen in de sector. Het FOV is de organisatie die de belangen behartigt van de sociaal-culturele bewegingen, de volkshogescholen, het vormingswerk en de verenigingen. Wie de petitie ondertekent, verstuurt tegelijk een mail naar de Vlaamse regering en kan ook een persoonlijke boodschap meegeven aan minister-president Kris Peeters (CD&V) en minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V).

Senator en oud-minister van cultuur Bert Anciaux stuurde de volgende boodschap aan zijn opvolgster: “Dit kan men niet doen onder het mom van een besparingsronde. Cultuur moet 2,3 procent inleveren volgens de minister. Men pakt de meest kwetsbare organisaties met besparingen tot 25 procent! Dit is het vermoorden van bijzonder mooie projecten! Onaanvaardbaar!

De vroegere minister van Cultuur die deel uitmaakt van een Vlaamse regeringspartij schuwt de harde woorden niet.

De meerderheid van de ondertekenaars zijn mensen uit het verenigingsleven en opvallend is dat zowat het hele spectrum van het middenveld aanwezig is. Wie eens de tijd neemt om de tientallen pagina’s met boodschappen aan de Vlaamse regering door te nemen ontdekt zowel emotionele, zeer boze als zeer genuanceerde en weloverwogen boodschappen.

Soms zijn de reacties ook schrijnend zoals die van de OKRA-secretaris van Antwerpen: “6 overbelaste beroepskrachten met enthousiasme en geloof in hun beweging, veel dynamiek in verenigingen op alle niveaus… maar… wat als de geldkraan van decreet socio-cultureel werk, provincies, welzijn en cultuur wordt toegedraaid? Eerder nood aan minstens één FT erbij, maar nu gedwongen om alle scenario’s te bekijken voor de volgende vijf jaar en … werking afbouwen!!! Kan niet, mag niet!! ouderen hebben nood aan een dynamisch verenigingsleven, geef de verenigingen dan ook alle steun!

Iedereen die een boodschap verstuurde, kreeg ook een antwoord van de minister-president. Opvallend in dat antwoord is dat de minister-president ontkent dat sociaal-culturele bewegingen zwaarder getroffen worden dan andere sectoren: “De besparingen van 2010 die ook in 2011 dienen te worden verder gezet, zijn gespreid over alle beleidssectoren, maar hebben tevens de betrachting om de zwakkeren in onze maatschappij te behoeden.

Peeters geeft in zijn antwoord ook aan dat deze besparingen voor hem onafwendbaar zijn: “Het alternatief is een extra belasting, die eveneens onze Vlaamse burgers en bedrijven treft en een hypotheek legt op de toekomst.”

Eén van de vele ondertekenaars reageert daarop prompt met enkele suggesties voor de minister: “Ik betwijfel de gegeven argumenten niet. Maar het wordt hoog tijd dat we een regering hebben die belastingen durft op te leggen aan Electrabel en co, die nu op hun belastingbrief een minimum aangeven!” 

Zo zijn er tal van reacties. Net dit weekend kwam aan het licht dat Electrabel elk jaar nog eens 100 miljoen euro extra subsidie binnenrijft voor het verbranden van houtpellets. Dat is meer dan 25 keer het bedrag dat alle sociale-culturele bewegingen samen krijgen. Dat iedereen evenveel moet inleveren, wordt daardoor ook steeds twijfelachtiger.

Minister van Cultuur Joke Schauvliege ligt zwaar onder vuur in de sector en één van de kritieken is dat ze veel te weinig opkomt voor de sector(en) waarvoor ze verantwoordelijk is.

In de kunstensector wordt ze zelfs omschreven als “niet meer dan een handpop van de minister-president”. In haar antwoord aan de ondertekenaars doet ze alvast haar best om de kritieken te bevestigen, ze verstuurt immers hetzelfde antwoord als haar minister-president.

Ondertussen loopt de petitie-actie verder en is de sector na de succesvolle betoging van vrijdag 19 november nog lang niet van plan om zich neer te leggen bij de besparingsmaatregelen.

U kan de petitie hier ondertekenen: klik hier

take down
the paywall
steun ons nu!