Verslag, Nieuws, België, Tmd, Van Thillo -

Persgroep van Van Thillo verdient al tien jaar miljoenen euro aan illegale seksadvertenties

Bij De Persgroep vieren ze dit weekend een wat vreemde verjaardag. Precies tien jaar geleden werd de krant Het Laatste Nieuws veroordeeld voor het publiceren van seksadvertenties. CEO Christian Van Thillo trok zich niks aan van het arrest van het hof van beroep en later van het Hof van Cassatie en verdient nog elk jaar enkele miljoenen euro aan die illegale seksadvertenties.

zondag 21 november 2010 09:13
Spread the love

In 1995 dreef toenmalig minister van Justitie Melchior Wathelet de strijd tegen de mensenhandel op. De wet tegen prostitutie werd verstrengd. Niet alleen de prostituee die een advertentie plaatst, maar ook de uitgever die die advertenties afdrukt en verspreidt, is strafbaar, zelfs – zo zegt de wet – “indien het aanbod wordt verheeld onder bedekte bewoordingen”.

Het parket van Leuven wees jarenlang enkele uitgevers op het feit dat zij de wet overtraden door dagelijks of wekelijks een pagina met seksadvertenties te publiceren in hun krant of weekblad. Omdat de uitgevers die waarschuwingen aan hun laars lapten, werd in 1999 vervolging ingesteld tegen onder meer de verantwoordelijke uitgevers van Het Laatste Nieuws.

In eerste aanleg kregen de uitgevers gelijk van de rechter die de vrije meningsuiting uitbreidde tot reclame.

‘Asociaal gedrag’

Het hof van beroep van Brussel zag dat anders. “Bij nalezing van deze advertenties moet worden vastgesteld dat hierbij geen gedachte wordt uitgedrukt, noch een opvatting. De advertenties die uitsluitend verwijzen naar een aanbod van diensten kunnen in generlei mate worden aangezien als de uitdrukking van een denkwijze”, klonk het in een arrest van 20 november 2000.

De hoofdredacteurs van Het Laatste Nieuws, Paul Daenen en Marcel Wilmet, werden veroordeeld tot een effectieve boete van honderdduizend Belgische frank (ongeveer 2.500 euro).

De rechter gaf de uitgevers er flink van langs: “De feiten getuigen van een eigengereid en asociaal gedrag. Door het plegen van de misdrijven hebben de beklaagden, gedreven door winstbejag, wetens inbreuk gepleegd op de dwingende regels, ingesteld ter bescherming van de goede zeden in onze samenleving.” De prostituees kregen een boete van veertigduizend Belgische frank (zo’n 1.000 euro).

Precies een jaar later bevestigde het Hof van Cassatie het arrest. Het Hof voegde er nog aan toe dat “de wetsbepalingen niet enkel de georganiseerde seksuele uitbuiting willen bestrijden maar vooral de zedelijkheid van de minderjarigen willen beschermen.”

Dat laatste is niet onbelangrijk omdat de krant inderdaad ook gelezen wordt door kinderen en jongeren. De krant bevat zelfs elke week een speciale kinderbijlage, de Studio 100-krant. Elk jaar is er ook het project Kranten in de Klas. Via dit project waarvoor de Vlaamse overheid elk jaar 1,25 miljoen euro uittrekt, kunnen scholen gratis stapels kranten krijgen voor in de klas.

Elk jaar drie miljoen euro

Ondanks de veroordelingen en de scherpe taal van de rechter verdwenen de seksadvertenties nooit één dag uit de krant. Daarvoor zijn de advertenties te lucratief. Een kleine advertentie kost 54 euro. De iets grotere advertenties – die nu in promotie zijn – kosten 176,5 euro. Die illegale praktijk levert Van Thillo elk jaar zo’n drie miljoen euro op.

Het enige dat veranderde, was dat Van Thillo zijn veroordeelde hoofdredacteurs opvolgde als verantwoordelijke uitgever.

Concurrenten van Van Thillo zien die miljoenen euro elk jaar aan zich voorbij gaan. “Het is een vorm van oneerlijke concurrentie en het is verboden. Aan de ene kant heb je de kranten die de wet-Wathelet naleven, aan de andere de kranten die grote winst maken door die wet naast zich neer te leggen”, verzuchtte een bestuurder van Corelio (toen nog VUM) in 2003 in één van de kranten van de groep.

Dat laatste is typerend voor ons medialandschap. Alleen Het Nieuwsblad en De Standaard hebben in het verleden ruim aandacht besteed aan de veroordeling en de overtredingen. Het Laatste Nieuws en De Morgen deden alsof hun neus bloedde.

In oktober nog kregen SBS Belgium en de Vlaamse Media Maatschappij van de Vlaamse regulator voor de media elk een boete van 12.500 euro voor het uitzenden van erotische boodschappen op de teletekstpagina’s van VT4, VijfTV, VTM, 2BE en JIM.

Volgens het Vlaamse mediadecreet mogen uitzendingen die schade kunnen aanbrengen aan minderjarigen enkel uitgezonden worden indien wordt gewaarborgd – door de keuze van het tijdstip van uitzending of door technische maatregelen – dat minderjarigen dit normaal niet kunnen zien of beluisteren.

Alleen de audiovisuele media zijn gebonden door dat decreet. De kranten gaan vrijuit. Een vorm van concurrentievervalsing alweer.

Yves Leterme: ‘Ondermijning van de rechtstaat’

Dat vond ook toenmalig parlementslid Yves Leterme in 2002. “De hele gerechtelijke weg tot en met Cassatie werd afgelegd zonder resultaat. Dit is een ondermijning van de rechtstaat. Waarom treedt de minister niet op?”, vroeg hij eind 2002 aan toenmalig minister van Justitie Marc Verwilghen.

“Een krant die de wet eerbiedigt, derft daardoor de illegale inkomsten die Het Laatste Nieuws wel op zak steekt. Dat is toch concurrentievervalsing waaraan een einde moet worden gesteld?”, liet hij enkele dagen later optekenen in De Standaard.

Minister Verwilghen wees er op dat de seksadvertenties voor het gerecht een lage prioriteit vormden. “Maar ik sluit niet uit dat het gerecht op een bepaald ogenblik een nieuwe actie zal ondernemen. De betrokken uitgevers zullen zich dan in staat van herhaling bevinden, wat kan leiden tot een strafverzwaring”, aldus Verwilghen in 2002.

Minister De Clerck: ‘Zeker een prioriteit’

De huidige minister van Justitie Stefaan De Clerck wil niet gezegd hebben dat de seksadvertenties geen prioriteit genieten. “Soms wordt dit gedoogd om zo te achterhalen welke personen achter deze advertenties zitten, in zekere zin is hier dus sprake van een opportuniteit. Maar dit is zeker ook een prioriteit”, aldus een woordvoerder van De Clerck die er verder op wijst dat er elk jaar enkele veroordelingen zijn op basis van het bewuste artikel 380ter van het strafwetboek.

Veroordelingen treffen alleen de prostituees die advertenties plaatsen, niet de uitgevers die daar grof geld aan verdienen.

Maar die veroordelingen treffen alleen de prostituees die advertenties plaatsen, niet de uitgevers die daar grof geld aan verdienen. De Dendermondse rechter Freddy Troch vond dat in 2003 zo onrechtvaardig dat hij de uitbaters van een sekssauna in Lebbeke enkel een voorwaardelijke straf wou opleggen.

“Men kan moeilijk om de vaststelling heen dat zij die de advertenties publiceren en daaraan, zoals Het Laatste Nieuws, jaarlijks om en bij de 2.500.000 euro verdienen, verder ongestoord dagelijks deze verboden publiciteit mogen blijven publiceren. Zij werden strafrechtelijk veroordeeld en recivideren dus voortdurend publiekelijk”, aldus Troch.

Als de wet zo hardnekkig en ongestraft overtreden kan worden, moet de wet misschien dan maar gewijzigd worden. Zowel Groen! als VLD en MR dienden in het verleden voorstellen in om prostitutie en dus ook de seksadvertenties te legaliseren.

Een onaantastbare mediaman

Maar tot op vandaag blijven de seksadvertenties illegaal. Van Thillo verdiende in die tien jaar ruim een miljard Belgische frank aan die illegale praktijken. Behalve heel even Yves Leterme legde niemand hem een strobreed in de weg. Het zegt iets over de manier van zaken doen van ‘s lands machtigste mediaman en al helemaal iets over de onaantastbare positie die hij verworven heeft in ons land.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!