mediActivista
Nieuws, België, Brussel, Lokaal, Brusselse ring, Brussel -

Brusselse regering stelt vragen bij studie uitbreiding ring

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft tijdens haar ministerraad van 18 november bedenkingen geuit bij de conclusies van de Vlaamse mobiliteitsstudie over de uitbreiding van de Brusselse ring. Ze wil dat ook scenario's zonder een uitbreiding van de ring worden bestudeerd.

zaterdag 20 november 2010 13:58
Spread the love

De Vlaamse mobiliteitsstudie over de uitbreiding van de Brusselse ring stelt voor om naast de verbreding van de ring ook een dubbeldeksring en een tunnel onder Brussel als infrastructuuralternatieven te gebruiken. Het verdere verloop van de milieueffectenrapportage (MER ) zou beperkt worden tot het bestuderen van deze drie scenario’s. Ze worden steeds gecombineerd worden met een vast pakket van ”modal shift-maatregelen” zoals rekeningrijden, beter openbaar vervoer, meer fietsverbindingen,… 

De Brusselse regering stelt vragen bij de drie scenario’s. Het Brussels Gewest benadrukt dat een “dubbeldeksring” en een “tunnel onder Brussel van E40 Gent tot E40 Leuven” geen realistische opties zijn voor het Brussels Gewest. Zo lijkt enkel een verbreding van de ring nog realistisch. De Brusselse regering wil niet dat dit het enige scenario is dat nog in de MER-studie wordt onderzocht. Ze vraagt dat ook scenario’s zonder bijkomende wegeninfrastructuur in de studie worden opgenomen.  

Bruno De Lille (Staatssecretaris voor mobiliteit, Groen!): “Zoals de conclusies van deze ‘mobiliteitsstudie’ nu geformuleerd zijn, is een MER niet meer nodig, de oplossing is al bekend. We dringen er op aan dat er ook scenario’s zonder bijkomende wegcapaciteit bestudeerd moeten worden, namelijk rekeningrijden, meer openbaar vervoer en meer fietsverbindingen.”

Over een verbreding van de ring zegt de Brusselse regering ook dat het project geen rekening lijkt te houden met de Europese richtlijnen inzake fijn stof en C02-vermindering, waarvoor België steeds dichter bij een veroordeling door het Europese Hof komt te staan.

De Brusselse regering vraagt aan de Vlaamse regering om nauw en constructief samen te werken bij het verdere verloop van de mobiliteitsstudie. 

take down
the paywall
steun ons nu!