Kif Kif steunt quota bij de VRT
Opinie, Nieuws, Samenleving, België, Beeldvorming, VRT, Allochtonen, Openbare omroep, KifKif, Quota -

Kif Kif steunt quota VRT

"Kif Kif is verheugd dat de openbare omroep zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt en Vlaanderen in beeld wil brengen zoals Vlaanderen is”, zegt Ico Maly van Kif Kif.

vrijdag 19 november 2010 14:45
Spread the love

Vrijdag heeft de openbare omroep VRT aangekondigd dat hij zichzelf quota oplegt om meer diversiteit op het scherm te krijgen. Kif Kif is verheugd dat de openbare omroep zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt en Vlaanderen in beeld wil brengen zoals Vlaanderen is.

Kif Kif wijst al jaren op twee grote problemen in onze massamedia en helaas ook bij de openbare omroep: enerzijds het gebrek aan allochtone journalisten, presentatoren en programmamakers en anderzijds de vaak veralgemenende en negatieve beeldvorming over etnisch-culturele minderheden en moslims in het bijzonder.

Eindelijk neemt een belangrijke speler in het medialandschap het voortouw om die gekleurde en diverse maatschappij in beeld te brengen. Dat verdient de steun van het middenveld.

Vorige zondag, 14 november, organiseerden Kif Kif  en De Pianofabriek een debat over ‘Media en Racisme’ in Brussel. Aan het debat namen Katleen De Ridder (Trefmedia), Yamilla Idrissi (SP.A) en Ico Maly (Kif Kif) deel. Twee elementen werden door alle sprekers onderschreven: namelijk de negatieve beeldvorming waar ‘allochtonen’, en moslims in het bijzonder, mee te kampen hebben en het gebrek aan allochtoon personeel. 

Kathleen De Ridder wijst er in haar boek ‘De Witte Media’ op dat na zeven jaar weliswaar goedbedoeld diversiteitsbeleid bij de VRT, er amper een schamele 0,9 procent etnisch-culturele minderheden werkt. Ico Maly zag slimme en afdwingbare streefcijfers als een structurele oplossing om te evolueren naar een afspiegeling van de maatschappij.

Idrissi liet uitschijnen dat de VRT zou gaan werken met bindende streefcijfers, maar wou dat nog niet bevestigen. Vrijdag kwam dan het heugelijke nieuws dat de VRT haar verantwoordelijkheid blijkbaar ten volle wil opnemen. Na 20 jaar van strijd van het middenveld voor meer diversiteit in de media, zet de openbare omroep nu een zeer belangrijke stap.

Uiteraard betekent dit niet dat alles nu koek en ei is. De instroom van allochtonen bij de VRT en hun doorstroming naar het kleine scherm is een goede zaak, maar geeft geen garanties dat ook de beeldvorming wezenlijk zal veranderen. Daarvoor is vaak meer nodig dan een gekleurde afkomst. Dat vereist onder andere de ruimte en tijd om de complexiteit van maatschappelijke fenomenen te duiden en te onderzoeken.

Het betekent het afstappen van formats waarbij het maatschappelijke debat gepresenteerd wordt als een debat tussen water en vuur. Het houdt in dat journalisten zich bewust zijn van de maatschappelijke impact van hun woorden en dus weten welke woorden toepasselijk zijn in welke context.

Quota zijn een belangrijke en structurele eerste stap in een gedegen en structureel diversiteitsbeleid. Daar mag het uiteraard niet mee stoppen, een geslaagd diversiteitsbeleid behelst naast het personeelsbeleid immers ook de inhoud (product), organisatiecultuur en de communicatie naar buiten.

Als op al deze terreinen geen concreet antwoord komt in het beleid van de openbare omroep zouden deze quota wel eens een maat voor niets kunnen zijn.

Als bijvoorbeeld de organisatiecultuur monocultureel is, zullen quota niet alleen een verhoogde instroom genereren, maar ook een verhoogde uitstroom. Dat draaideureffect is onder andere bij de politie gekend waar het leidt tot een verminderde instroom. Dat kan uiteraard de bedoeling niet zijn en we rekenen erop dat de VRT ook hier serieus werk van maakt.

Ico Maly

Ico Maly is inhoudelijk coördinator van Kif Kif en is auteur van het boek ‘De Beschavingsmachine, wij en de islam’ (Uitg. EPO, Antwerpen, 2009).

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!