Hoax van Bomspotting toont irrationaliteit NAVO-kernwapenstrategie
Opinie, Nieuws, Wereld, Europa, België, Vredesactie, Bomspotting, VS, Nieuw Strategisch Concept, Nucleaire strategie, Lissabon-top van de NAVO, Hoax, Nucleaire afschrikking -

Hoax toont de irrationaliteit nucleaire afschrikkingspolitiek NAVO

Met een hoax NATO News-website (natonews.tv) en interview over de nucleaire strategie gespeeld door de bekende Vlaamse acteur, Dirk Tuypens, maakt de Bomspotting-campagne van Vredesactie de irrationele Koude Oorlogslogica zichtbaar achter het nieuwe Strategisch Concept van de NAVO. Dit concept staat op de agenda van de NATO-top in Lissabon die vrijdag 19 en zaterdag 20 november plaatsvindt.

vrijdag 19 november 2010 18:00
Spread the love

How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (part 2)

Het interview is met een vertegenwoordiger van de Political Affairs and Security Policy Division. Weliswaar niet die van de NAVO, maar wel van Bomspotting. Geschiedenis toont zich soms als een tragedie en soms als een farce, en de NAVO participeert in beide.

Bomspottings Political Affairs and Security Policy Division parodieert de NATO Division in haar meer nonsensicale aspecten, hopende dat dit de capaciteit van de NAVO voor tragedie een beetje kan inperken. Op natonews.tv kunt u het resultaat bekijken.

De NAVO blijft een nucleaire afschrikkingsdoctrine in de praktijk brengen. In onofficiële termen gekend onder de naam MAD of Mutual Assured Destruction. Het video-interview toont de logica achter de nucleaire afschrikkingspolitiek in minder gekuiste bewoordingen dan gewoonlijk wordt gebruikt door de NAVO.

Waar islamistische zelfmoordterroristen beschouwd worden als irrationele fanatiekelingen, daagt het interview de kijker uit om de vraag te beantwoorden wat het verschil is tussen zogenaamd rationeel en irrationeel gedrag. Geïnstitutionaliseerd groepsdenken, zoals weerspiegeld in het Strategisch Concept en de retoriek van de NAVO?

De NAVO en haar kernwapens

De NAVO beslist momenteel in Lissabon over haar toekomst, door de goedkeuring van een nieuw Strategisch Concept. Die toekomstvisie komt neer op het voortzetten van oude recepten zoals kernwapens. 20 jaar na het einde van de Koude Oorlog besluit de NAVO nog steeds kernwapens nodig te hebben voor haar veiligheid.

Dit terwijl ze niet eens in staat is een geloofwaardige vijand te noemen, waartegen nucleaire afschrikking noodzakelijk zou zijn. Geen enkel politiek belang kan de inzet van kernwapens rechtvaardigen. Bijgevolg kan de NAVO, in het nieuwe Strategisch Concept net als in het oude, enkel hypothetische gevaren opnoemen om haar kernwapenpolitiek te legitimeren.

Ook al zal ze waarschijnlijk lippendienst bewijzen aan nucleaire ontwapening, is de NAVO veeleer een hinderpaal voor de nieuwe dynamiek in nucleaire ontwapening.

Het enige belang dat de 150 tot 250 tactische kernwapens die de NAVO ter beschikking houdt, dienen is dat van de NAVO-bureaucratie. Deze kernwapens hebben geen enkel militair belang meer, maar geven de NAVO-diplomaten wel toegang tot de Amerikaanse discussies over de nucleaire strategie.

Met andere woorden deze kernbommen verlenen prestige aan deze NAVO-bureaucraten en dit privilege willen ze niet kwijt. Met duurzame veiligheid hebben deze wapens dan ook niets te zien.

Zelfs de Amerikaanse militairen, die deze kernwapens onder controle hebben, zijn ze liever kwijt dan rijk. Een officieel Amerikaans rapport over de veiligheid van hun kernwapens citeert één van de hoge Amerikaanse militairen in Europa: “We pay a king’s ransom for these things and … they have no military value.” (Report Task Force on DoD Nuclear Weapons Management – Dec 2008, p.59).

Het rapport stelt dat volgens EUCOM, het Amerikaanse oppercommando in Europa, een unilaterale terugtrekking van de kernwapens in Europa geen negatieve effecten zou hebben.

Resultaat van de inertie in de NAVO-besluitvorming is dat opnieuw een kans gemist wordt om wat vaart te zetten achter de nucleaire ontwapening. De jaknikkershouding van de NAVO-bureaucraten ondergraaft samen met de Republikeinse Tea Party-beweging in de VS elke hoop op doorgedreven wapenbeheersingsovereenkomsten voor kernwapens. De ontslagnemende Belgische regering-Leterme doet niets en kijkt de kat uit de boom.

NAVO opdoeken als Europa meer veiligheid wil

De Koude Oorlogsrecepten van de NAVO brengen geen veiligheid, maar zijn veeleer oorzaak van onveiligheid. De NAVO is geen oplossing, maar deel van het probleem.

Als Europa meer veiligheid wil, kan de NAVO maar beter opgedoekt worden: NATO Game Over. De NAVO houdt de Europese politiek gevangen in een militaire benadering van de internationale relaties. De NAVO heeft geen toekomst meer. Het kan hoogstens het verleden wat laten voortduren. Europa zou beter af zijn zonder de NAVO.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!