mediActivista
Nieuws, Cultuur, België, Besparingen -

Parlement heeft vragen voor minister van Cultuur Schauvliege

In het Vlaams parlement is de cultuurbeleidsbrief van minister Schauvliege (CD&V) besproken. Die werd niet slecht onthaald. Alleen spreekt de begroting een heel andere taal, aldus enkele parlementsleden. Ze bedoelen vooral de zware besparingen bij de volkshogescholen en het sociaal-cultureel werk, en die op de korrel worden genomen in de actie ‘Warme samenleving - koude leugen!’.

donderdag 18 november 2010 16:14
Spread the love

Bij afwezigheid van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) – hij zal later opduiken – is Paul Delva (CD&V) de eerste die tussenkomt. Hij verwijst naar de stroom van reacties die de besparingen bij de volkshogescholen opwekken.

Er komt bijval van Yamila Idrissi (sp-a) die zich afvraagt of de minister wel beseft wat de impact is van een subsidievermindering met 25 procent, niet in het minst aan ontslagen.

Ook Lieven Dehandschutter (N-VA) uit zijn ongenoegen over wat de volkshogescholen overkomt aan besparingen van 15 tot bijna 30 procent. Hij hoopt op milderende maatregelen.

Minister Schauvliege (CD&V) reageert even: “Ik besef dat het een moeilijke beslissing was met veel gevolgen. Maar de belangenorganisatie FOV is gevraagd om dat alles in kaart te brengen.”

Paul Delva (CD&V) graaft nog wat dieper: “Besparen is noodzakelijk, maar ze komen wel heel hard aan in sommige delen van de sociaalculturele sector. Het middenveld moet zijn rol nog kunnen spelen.”

“Ik lees een overzichtelijke en ambitieuze beleidsbrief van de minister. Maar ik zie geen band met de begroting.”

Veel verwondering zit er in de tussenkomst van Yamila Idrissi (sp-a): “Ik lees een overzichtelijke en ambitieuze beleidsbrief van de minister. Maar ik zie geen band met de begroting. Die beleidsbrief staat op die manier buiten de realiteit.” En ze vervolgt: “Ik ben het eens met de internationalisering die u beoogt. Alleen zie ik niet met welk geld dat zal gebeuren. Inzake participatie mis ik visie. En er wordt geen relatie gelegd met het participatiedecreet. Mag ik erop wijzen dat participatie veel meer is dan enkel cultuur consumeren?”

Speciaal over de besparingen wijst Idrissi erop dat de minister uit het oog lijkt te verliezen dat het hier ook over mensen gaat, en dat de beslissingen vallen zonder overleg met de betrokkenen.

“Het lijkt wel of die beleidsbrief en de begroting niet van dezelfde minister zijn.”

De interventie van Bart Caron (Groen!) is veruit de langste, met als aanloop: “Het is voor mij geen prettige situatie om hier vandaag de enige opposant te zijn (Open Vld en Vlaams Belang zijn op dat ogenblik afwezig). Jammer, want uw beleidsbrief zou het hoogtepunt moeten zijn van het parlementaire werk.”

Waarna hij dieper ingaat op die beleidsbrief: “Het lijkt wel of die beleidsbrief en de begroting niet van dezelfde minister zijn. In de brief lijkt het alsof er helemaal geen hakbijl wordt gehanteerd in de begroting. Dat sluit dus aan bij wat mevrouw Idrissi opmerkte.
Wat de besparingen betreft, zie ik eerst en vooral een inconsistent beleid tussen de verschillende ministers. Zo bespaart bijvoorbeeld de ene minister wel op lokaal niveau, de andere niet. Wat is dan de Vlaamse beleidskeuze?
Voor de zware besparingen in het sociaal-cultureel werk zie ik zowel toevalligheden als politieke keuzes. Tot de eerste behoort dat in de voorbije jaren net is beslist over die sector in jaren dat er moest worden bezuinigd.
Maar ik zie ook politieke redenen, mevrouw de minister. U heeft veel moeite om pluralistische initiatieven te steunen, net zoals de Open Vld niet zo lang geleden moeite had om veel geld te zien gaan naar katholieke verenigingen. Ik betreur ten zeerste dit soort spelletjes. Mij is de inspiratiebron van bewegingen of organisaties om het even. Uw lijn is anders. Pluralistische initiatieven worden eerst getroffen, behalve als ze lokaal zijn. Meer recente initiatieven worden teruggedraaid. En tot mijn spijt merk ik revanchisme ten aanzien van uw voorganger, overigens van een andere partij. Maar ik zeg het toch.”

Pagina per pagina overloopt Bart Caron de zestig pagina’s tellende beleidsbrief (zie voor de brief onder dit artikel). Vele pagina’s leveren tal van concrete vragen om verheldering.

Kort voor de middag, tijd voor Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) die intussen is opgedaagd, zich verontschuldigend voor de late komst. Hij wil van de minister graag horen hoeveel de inlevering van cultuur nu eigenlijk bedraagt, naast nog andere verduidelijkingen, onder andere over hoe we het participatiebeleid nu moeten begrijpen.

Voorzitter Philippe De Coene (sp-a) wijst erop dat het beter is om volgende week verder te debatteren. Heel even nog komt de vraag of de minister nu al iets weet over de impact van de besparingen bij VormingPlus. Minister Schauvliege ontwijkt behendig: “Ik heb de studie van het FOV nog niet ontvangen.”

Op het vervolg, en dan vooral de antwoorden van de minister, is het nog een week wachten.

take down
the paywall
steun ons nu!