God mag geen alibi zijn om dierenleed toe te laten
Opinie, Nieuws, Samenleving, HVV, Rituele slachtingen -

God mag geen alibi zijn om dierenleed toe te laten

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) roept de Belgische politici op om wettelijk een einde te maken aan onverdoofd slachten. De huidige wetgeving laat dit toe als het gebeurt in het kader van religieuze rites. Maar dan gebruik je god als alibi om dierenleed toe te laten, vindt HVV.

woensdag 17 november 2010 15:59
Spread the love

De toenmalige wetgever ging ervan uit dat verdoofd slachten verkiesbaar is boven onverdoofd slachten. Daar zijn redenen voor. De beelden van dieren die een lange doodstrijd voeren en stikken in hun eigen bloed, spreken voor zich.

In november 2009 stelde het Europees Voedselagentschap al: “Wegens ernstige problemen van dierenwelzijn zou er altijd een verdoving moeten gebeuren voor het kelen.” 

Als vrijzinnige vereniging vinden wij het interessant om vast te stellen dat bepaalde fenomenen, die door een overgrote meerderheid van de bevolking afgekeurd worden, toch mogen blijven bestaan omdat ze passen in de rituelen van godsdiensten.

Onverdoofde slachtingen zijn zo’n voorbeeld. God als alibi om te mogen afwijken van een gangbare norm die stelt dat dierenleed verboden is.

Wij vinden dit bijzonder merkwaardig en steunen daarom het voorstel van Flor Van Noppen (N-VA) om de uitzondering voor rituele slachtingen in de Wet op het Dierenwelzijn (paragraaf 2 van het KB van 16 januari 1998), te schrappen.

Geen enkel recht is absoluut, ook de vrijheid van godsdienst niet. 

Björn Siffer
 
Björn Siffer is woordvoerder van HVV, de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!