Snelbelg-wet is ‘langzaamaanbelg-wet’ voor naturalisatie
Opinie, Nieuws, Politiek, België, Opinie, Naturalisatie, Snelbelgwet -

Snelbelg-wet is ‘langzaamaanbelg-wet’ voor naturalisatie

Tussen 1996 en 1999 gemiddeld 7.865 naturalisaties per jaar, tussen 2000 en 2009 gemiddeld 6.910 naturalisaties per jaar. Naturalisaties 2000-2007 goed voor 18,1 procenten van Belgwordingen

maandag 15 november 2010 16:05
Spread the love

Midden de voorbereiding van een BuG (Bericht Uit het Gewisse) over Asiel en Regularisatie komt de N-VA op de proppen met 69.102 naturalisaties tussen 2000 en 2009, of gemiddeld 6.910 per jaar.

Daar toch maar eerst  aandacht aan geven, al is het maar om te voorkomen dat N-VA en Sarah Smeyers elementaire cijfers onderschikt maken aan hun politieke agenda. Zij worden hierin niet gestoord door minimale kennis in de pers of door andere politieke spelers op het naturalisatieveld die voor een correctie hadden kunnen zorgen.

Verontwaardigd over grote gunsten?

Voor de koppeling van de 69.102 naturalisaties tussen 2000-2009 aan de’snelbelg’-wet wordt door Sarah de indruk gewekt dat het aantal naturalisaties de hoogte is in geschoten en daarom al onterecht is of blijk geeft van te grote ‘gunst’.

Niets is minder waar. De ‘snelBelg’-wet van 2000 heeft het aantal naturalisaties verlaagd:  tussen 1996 en 1999 werden gemiddeld 7.865 vreemdelingen per jaar tot Belg ‘genaturaliseerd’. Tussen 2000 en 2009 waren er dat gemiddeld 6.910 per jaar.

De ‘snelbelg’-wet is in feite dus een ‘langzaamaanbelgwet’ als je de naturalisatie-procedure volgt.

Moet men nu verontwaardigd zijn als 50 procent een gunst krijgt of dat 50 procent de gunst niet krijgt?

Tussen haakjes, Milquet is volledig verkeerd met haar 35 procent toegekende naturalisaties. Ze heeft een verkeerde tabel gebruikt. Het is 50 procent volgens de gegevens van de administratie.
Volgens Sarah wijst de toekenning aan 50 procent er op ‘dat de gunst is verworden tot een standaardprocedure’. Dat is een eigenaardige redenering en slaat nergens op. Hoeveel procent moet het zijn om wel nog een gunst te zijn?

Een wettelijke regeling voor iedereen

Het aantal naturalisaties moet ook niet afgemeten worden aan de weigeringen maar aan het totaal aantal Belgwordingen.

61.259 naturalisaties tussen 2000 en 2007 (de officiële cijfers van de Algemene Directievoor Statistiek en Economische Informatie, de AD SEI) op een totaal van 339.278 in dezelfde periode of 18,1 procent, de andere 81,9 procent worden Belg langs een ‘wettelijke’ regeling. Er zijn dus 61.259 vreemdelingen of 18,1 procent Belg geworden als gunst op een totaal van 339.278. Dat lijkt toch een billijke verhouding, of niet?

Maar toch liever een wettelijke regeling voor iedereen.

De OESO zegt in juli 2010 het nog straffer: “Naturaliseren is dé oplossing voor allochtonen. Dat geldt zeker voor migranten die afkomstig zijn uit de armere landen.

Uit de Oesostudie blijkt dat genaturaliseerde migranten niet alleen makkelijker werk vinden, maar ook beter werk met een hogere status, én dat ze beter betaald worden.

De organisatie pleit ook voor het behoud van de dubbele nationaliteit (die van het herkomstland en die van het aankomstland samen) omdat dit naturalisatie vergemakkelijkt.”

Jan Hertogen

Jan Hertogen is socioloog.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!