"De bedrijfsleiding is bij ons geweest met het voorstel over te schakelen van een bediende- naar een arbeidersstatuut. Met als bedoeling - althans volgens de directie - meer concurrentieel te zijn. Dat zou Brink's België gezonder maken."

"Dat voorstel hield echter geen steek. Ze verkochten het winstgevende Brink's Diamond and Jewelry Services in Zaventem aan Brink's International."

"De vestiging in Strépy werd gesloten en de rest gingen ze dan zogezegd 'gezond' maken. Terwijl het toch logischer zou zijn, het winstgevende gedeelte te behouden zodat het gemiddelde van die structuur beter wordt. Toen was het voor ons duidelijk dat ze het gezond stukje zelf hielden en dat de rest schijnbaar weg moest."

Nieuws, België, Brink's -

Faillissement Brink’s voorlopig onbeslist

De rechtbank van koophandel zal zich deze week buigen over een mogelijk faillissement van Brink's. In afwachting van een uitspraak van de rechtbank wordt er een tijdelijke bewindvoerder aangesteld die het bedrijf moet leiden. Het openbaar ministerie raadt de rechtbank aan het faillissement niet te aanvaarden. De procureur spreekt over een zogenaamde 'sterfhuisconstructie'.

maandag 15 november 2010 17:50
Spread the love

(Foto: Luc Janssens)

De faillissementsaanvraag van geldtransporteur Brink’s wordt momenteel bestudeerd door de Rechtbank van Koophandel van Brussel. De Brusselse advocaat en gewezen staatssecretaris Alain Zenner is tot voorlopig bewindvoerder van het bedrijf aangesteld. Hij wordt bijgestaan door bedrijfsrevisor Gérard Delvaux van de groep BDO. Zij nemen de rol op zich van werkgever. De rechtbank zal, rekening houdend met het advies van het Openbaar Ministerie, deze week het faillissement bestuderen en dan al dan niet aanvaarden.

Het openbaar ministerie verwerpt het faillissement. Het zou namelijk gebaseerd zijn op valse grond, hetgeen de procureur des konings een ‘sterfhuisconstructie’ noemt. Volgens hem is een faillissement van Brink’s voortijdig en een geval van misbruik van de wetgeving. De aanvraag is bijgevolg niet ontvankelijk en ongegrond. Het faillissement en de mogelijke overname door een ander bedrijf is namelijk een poging van het bedrijf om een intern sociaal conflict weg te werken. Het is zeer waarschijnlijk dat de rechtbank deze uitspraak van het openbaar ministerie volgt.

Anita Van Hoof, federaal secretaris van het BBTK – de socialistische vakbond voor bedienden, technici en kaderleden – was deze ochtend aanwezig op de zitting. Ze is opgelucht dat het faillissement nog niet is uitgesproken. Zo blijft de hoop bestaan dat de honderden banen nog gered kunnen worden.

Van Hoof vermoedt dat het scenario van faillissement al langer op tafel lag bij het bedrijf. “Brink’s Belgium wilde de bediendenstatuten van de werknemers veranderen naar arbeidersstatuten. Hierop volgden stakingen. Maar de Amerikaanse directie weigerde daarover te onderhandelen, ondanks een tussenkomst van een sociaal bemiddelaar. Dit gebeuren was voor het bedrijf een aanleiding om over te gaan tot een faillissement.”

Het afgesplitst dochterbedrijf ‘Diamond & Jewelry Services’, dat instaat voor de organisatie van waardetransport van diamanten, kreeg van het ministerie van Binnenlandse Zaken een tijdelijke licentie om het waardetransport – zowel voor cash als diamanten – uit te voeren. Door het toekennen van de licentie zouden 30 mensen van vestiging veranderen. Onder welk werknemersstatuut dat personeel gaat werken is niet bekend. De vestiging in Strépy zou zelfs definitief gesloten worden.

Toch is er momenteel nog geen sprake van een overname, vermits het bedrijf nog bestaat. “De voorlopige bewindvoerder gaat nu kijken of alles verloopt zoals het moet en of de verkoop aan een ander bedrijf wel mogelijk is”, zegt Van Hoof.

take down
the paywall
steun ons nu!