G20 zorgt voor markten, niet voor oplossingen”
Opinie, Nieuws, Wereld, Economie -

G20 zorgt voor markten, niet voor oplossingen”

De G20 is een parodie van economische regulering tussen Davos en de Wereld Handels Organisatie. Zoals de algemene secretaris van La Via Campesina, Henry Saragih, het zei "De G20 zorgt voor markten, niet voor oplossingen."

zondag 14 november 2010 15:34
Spread the love

Op de diplomatieke hoogmis van de G20 te Seoel blijft het meest vooruitgeschoven onderwerp voor de genodigden – naast een aantal aankondigingen over de internationale financiële regulering – de evaluatie van de valuta of de hervorming van het Internationaal Muntfonds en de bevordering van de wereldhandel.

Die wordt in Seoel voorgesteld als een antwoord op de economische crisis, door middel van een bijkomende vermindering van de handelsbelemmeringen (G20 financiën, oktober 2010) of het afsluiten van de onderhandelingscyclus in het raam van de Wereldhandelsorganisatie (G20 van Toronto, juni 2010).

Dit op de vorige G20 vaak herhaalde axioma schijnt in Seoel niet in vraag te worden gesteld. Het blijkt voor onze leiders immers evident dat de handel erin zal slagen de huidige problemen op een zachte manier op te lossen. Een illustratie van die stellingname vind je bijvoorbeeld in de organisatie van de allereerste «Business G20», met vertegenwoordigers uit 120 multinationals, die op dit “officieel gebeuren” de delicate taak kregen om de leiders van de G20 raad te geven.

Van daaruit komt ook de door Seoel gewilde “ontwikkelingsfocus”, gecentreerd op handel en investeringen als essentiële vectoren in de strijd tegen de kwalen die de minst ontwikkelde landen treffen. Een andere belangrijke factor is dat Zuid-Korea in het centrum staat van de door de VS en Europese Unie gewilde commerciële gesprekken.

Vrijhandelsakkoord

We mogen niet vergeten dat de 27 presidenten van de EU verleden maand het meest ambitieuze vrijhandelsakkoord gesloten hebben dat ooit door de Europese Commissie voorgesteld werd. Het voorziet de haast volledige liberalisering van de handel in goederen en diensten met Zuid-Korea. Vergeten we ook niet dat de Amerikaanse president, na het afsluiten van belangrijke handelsakkoorden met India, aangekondigd heeft het vrijhandelsakkoord tussen de VS en Zuid-Korea te willen opstarten na een sluimerperiode van drie jaar.

Om al die redenen zou het wel eens kunnen dat de G20 een nieuw Davos wordt, gewijd aan het faciliteren van de belangen van de multinationals; of een aanhangsel van de WTO gelast met het opstarten van pijnlijke besprekingen in de Doha-cyclus. Zoals de algemene secretaris van La Via Campesina, Henry Saragih, het zei «De G20 zorgt voor markten, niet voor oplossingen.»

Aan de andere zijde van het spectrum is er ook in de civiele samenleving een algemene consensus om dit paradigma aan te klagen en een alternatieve visie voor te stellen. De dagorde van de Internationale Conferentie van de Volkeren stelt dat de handel in zijn huidige configuratie geen antwoord op de voedsel-, klimaat- en economische crisissen kan betekenen.

Of het nu gaat om handelspraktijken die ingaan tegen de voedselzekerheid, om vrijhandelsovereenkomsten die ingaan tegen de ontwikkeling van de landbouw, om geforceerde migraties te wijten aan de mondialisering, om de arbeidsrechten of om de klimaatswijziging, de volkeren vragen dat de liberale ideologie in vraag zou gesteld worden.

De civiele samenlevingen die bijeen zijn in Seoel zijn hevig gekant tegen de actie van de Europese Unie die erop gericht is vrijhandelsakkoorden tot stand te brengen met India, Zuid-Korea en de tien leden van de ASEAN. Zij stellen openlijk de vraag naar de coherentie tussen het handelsbeleid en het ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie.

 


Eric Goeman – Woordvoerder Attac Vlaanderen

Eric.goeman@attac.be – vl.attac.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!