Karel Neels, demograaf verbonden aan de Universiteit Antwerpen
Nieuws, Samenleving, België, ABVV, Antwerpen, België, De Groene Waterman, Europa, Antwerpen, Universiteit Antwerpen, Lokaal, Migratie, Migratiebeleid, Jan De Lien, Celien Van Moerkerke, Karel Neels, De8, Lawyers in Progress -

Kunnen meer migranten de sociale zekerheid redden?

ANTWERPEN - Volgens prognoses zal onze bevolking tegen 2060 vergrijzen en ontgroenen. Hoe kan onze sociale zekerheid dat bolwerken? Door onze grenzen te sluiten of door onze sociale zekerheid te redden met meer migranten? Jan De Lien, Celien Van Moerkerke en Karel Neels spraken over dit thema in boekhandel De Groene Waterman in Antwerpen.

vrijdag 12 november 2010 16:15
Spread the love

(Fotografie: Raymond Clément)

Antwerps minderhedencentrum Vzw de8 organiseerde dinsdagavond een debat over sociale zekerheid en migratie tegen het jaartal 2060 in de kelder van boekhandel De Groene Waterman

Minder migratie tegen 2060?

Karel Neels, als demograaf verbonden aan de Universiteit Antwerpen, probeerde een prognose te doen van de toekomstige bevolkingssamenstelling: “We verwachten vooral vergrijzing en ontgroening: meer ouderen en minder jongeren. Dat is zorgwekkend voor onze sociale zekerheid.”

“Tegen 2060 zullen er minder kinderen geboren worden. De levensverwachting zal toenemen tot 85 jaar voor mannen en tot 90 jaar voor vrouwen. De migratie houdt aan tot 2015, daarna neemt deze af.”

“In 2000 stonden gemiddeld vier personen in voor het onderhoud van één gepensioneerde, tegen 2060 zal dat nog maar 1,5 persoon zijn.”

Meer vrouwen en allochtonen op de arbeidsmarkt?

Celien Van Moerkere houdt zich bij de vakbond ABVV bezig met sociale zekerheid. De vergrijzing is één van de grote uitdagingen tegen 2060, zo stelt Van Moerkerke: “De overheid zou zich bijvoorbeeld kunnen focussen op meer allochtonen en meer vrouwen op de arbeidsmarkt.”

Een andere uitdaging zijn waardige sociale uitkeringen: “De pensioenen moeten we met een kwart verhogen en we moeten aandacht blijven hebben voor risicogroepen.”

De gezondheidszorg is een derde uitdaging. Van Moerkerke: “De gezondheidszorg is niet voor iedereen even toegankelijk. Er zijn te veel paperassen. Het OMNIO-statuut zou, bijvoorbeeld, automatisch toegekend moeten worden zonder te veel papierwerk.”

Moeten te veel migranten te lang wachten op papieren?

Jan De Lien, advocaat bij Lawyers In Progress, zag de voorbije jaren de rechten voor migranten drastisch achteruitgaan: “Mensen zonder papieren worden actiever opgespoord, opgepikt en terug op het vliegtuig gezet. Ook wordt naturalisatie steeds moeilijker.”

In Antwerpen kaart De Lien de situatie voor migranten aan: “In Antwerpen moeten migranten zeven maanden wachten op regularisatie. Dat is te lang. Die mensen kunnen niet werken en bieden de staat daardoor geen voordeel.”

“De situatie in Antwerpen is aan het ontsporen. Te veel migranten moeten te lang wachten op hun papieren. De federale overheid moet deze ontsporing aanpakken.”

Zijn meer migranten noodzakelijk?

Neels stelt zich de vraag of we de tekorten, die door vergrijzing en ontgroening zullen ontstaan, kunnen aanpakken met migratie. Neels: “Er bestaat het begrip ‘replacement migration‘. Dit heeft als doel om de omvang van de (beroeps)bevolking op peil te houden en de leeftijden te stabiliseren.”

De grenzen van Fort Europa defenitief sluiten, is volgens De Lien geen oplossing: “Dat werkt de bevolkingsafname in de hand. We hebben de migranten nodig.”

“Om de vergrijzing alleen al tegen te gaan, hebben we tot 2060 14 miljoen migranten in de Europese Unie nodig. Het beleid zal zich de komende decennia intensief over dit vraagstuk moeten buigen.”

Exacte cijfers van de prognoses van de Universiteit Antwerpen zijn vanaf volgende week beschikbaar op de website van Vzw de8. 

take down
the paywall
steun ons nu!