Nieuws, Europa, België -

Ook Raad van Europa veroordeelt Belgisch politiegeweld

Na de Verenigde Naties heeft nu ook de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa het “buitensporig gebruik van geweld tegen betogers in België” internationaal veroordeeld. Ze vraagt het Comité van Ministers om België hierover aan te spreken.

zondag 7 november 2010 20:42
Spread the love

De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa komt vijf keer per jaar bijeen. Ze is samengesteld uit nationale parlementsleden en formuleert adviezen aan het Comité van Ministers. In het Comité van Ministers zetelen de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten. Dit comité kan spreken in naam van de Raad van Europa.

De Parlementaire Vergadering gaat op voorleggen van parlementslid Göran Lindblad in op klachten van onder meer de Liga (en de Ligue) voor de Mensenrechten en Amnesty International. Deze organisaties stelden vast dat “de Belgische politie buitensporig geweld en illegale methoden gebruikte tegen vreedzame betogers van de No Border-beweging.” Minstens 500 mensen werden “preventief” gearresteerd en 14 personen ernstig verwond.

De Parlementaire Vergadering toont zich bezorgd om het gebruikte geweld en om de beknotting van het recht op vereniging en het recht op vrijemeningsuiting. België is gebonden door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Wapenstok en pepperspray

Het politiegeweld wordt in detail omschreven: het gebruik van vuist, wapenstok en pepperspray, langdurige vrijheidsberoving zonder toegang tot voedsel, water en sanitair, het slaan van geboeide gevangenen, seksuele intimidaties en diefstal van geld en bezittingen.

Ook wordt erop gewezen dat Belgische politie-agenten niet identificeerbaar zijn. Agenten van de oproerpolitie zijn zelfs uitgerust met bivakmutsen.

Ondanks de neerlegging van talrijke getuigenissen werden verwierp minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open VLD) de klachten. Tot nog toe werd geen onderzoek naar de gebeurtenissen geopend.

De Parlementaire Vergadering vraagt aan het Comité van Ministers dat het België aanspreekt over het politie-optreden. Het land moet erop gewezen worden dat het zijn verplichtingen onder het EVRM moet nakomen.

De Parlementaire Vergadering wil dat België een onderzoek voert naar wat er fout is gelopen en dat het hierover verslag uitbrengt aan het Comité van Ministers. Ook vraagt het een rapportage over de manier waarop de verdragsstaat het geweld en de straffeloosheid binnen de politiemacht wil aanpakken. En op welke wijze ons land politieprocedures zal verbeteren opdat betogers individuele politie-agenten kunnen identificeren.

 

take down
the paywall
steun ons nu!