Nieuws, Samenleving, België, Werelddag van verzet tegen armoede, Laagste inkomens, Minimuminkomen, Europese armoedegrens, 17 oktober -

De ontnuchtering na een succesvolle 17 oktober

vrijdag 5 november 2010 11:20
Spread the love

Op 17 oktober, de Werelddag van Verzet tegen Armoede, vonden diverse activiteiten plaats die de strijd tegen armoede op de voorgrond plaatste.

Diverse media hebben uitgebreid en genuanceerd over het thema bericht. In Brussel stapten 1.500 mensen mee in een betoging (zie foto’s) met de eis dat de laagste inkomens tot boven de Europese armoedegrens zouden worden opgetrokken.

Maar … enkele dagen na 17 oktober volgde al de eerste ontnuchtering: op woensdag 20 oktober lag in het Europees Parlement een kaderrichtlijn over minimuminkomen ter stemming voor. Met deze kaderrichtlijn zouden de EU-lidstaten verplicht kunnen worden om stappen te zetten naar een gepast minimuminkomen. 

262 parlementsleden, uit 7 verschillende politieke groepen (sociaaldemocratische fractie, de groene fractie, …) hebben dit voorstel gesteund, 344 leden hebben tegen gestemd (onder meer de Europese Volkspartij en de liberale fractie). 

Het stelt teleur dat ook Vlaamse europarlementsleden dit voorstel niet hebben gesteund, aangezien diverse partijgenoten van hen zich al meermaals positief hadden uitgesproken over dit thema.

take down
the paywall
steun ons nu!