Verslag, Samenleving, Politiek, België, Vluchtelingen, Dossier:vluchtelingen -

Sleep-in tegen falende opvang asielzoekers

Donderdag zetten actievoerders op het Poelaertplein tenten op uit protest tegen het falend opvangbeleid van asielzoekers. Na twee jaar opvangcrisis staan in totaal nu al zesduizend mensen op straat. "De regering houdt vast aan de oude recepten en weigert een spreidingsplan in te voeren", zegt Isabelle Poppe van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

donderdag 28 oktober 2010 17:06
Spread the love

“We zitten al twee jaar met een opvangcrisis, terwijl er overal in België opvangcentra, centra van het Rode Kruis en kleinschalige opvangplaatsen in huizen zijn. Het is enkel een kwestie ze op de juiste manier te gebruiken. Een spreidingsplan kan asielzoekers verspreiden over alle steden en gemeenten in heel België. De tijd is rijp voor het ultieme crisisplan”, zegt Els Keytsman van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Staat moet plicht nakomen

Ook advocaten hebben genoeg van de opvangcrisis. “We zijn het beu om juridische procedures te doorlopen die geen enkele zin hebben, maar die nu spijtig genoeg de enige oplossing zijn”, zegt advocate Cécile Ghymers.

“Voortdurend moeten we vechten voor schoolgeld voor kinderen die op straat leven of voor transportkosten om een advocaat te kunnen opzoeken. In plaats daarvan zouden we onze energie liever investeren in de voorbereiding van de asieldossiers van onze cliënten.”

Ondertussen zitten nu al 6000 asielzoekers zonder opvang. Daar hebben ze nochtans wel recht op.

Steeds hogere druk op opvangcentra

Ook Steunpunt Thuislozenzorg Brussel liet zijn stem horen . “De spanning stijgt binnen onze centra. Al twee jaar worden asielzoekers doorverwezen naar onze centra, terwijl ze goed weten dat er geen plaats is. Wij kunnen niet anders dan die mensen weigeren. Soms moeten we zelf kiezen tussen daklozen en asielzoekers. Voor de daklozen is dat een bijkomende drempel. Dat zorgt voor spanningen tussen de daklozen en geweld tegen de begeleiders. Steeds meer centra beslissen om de deuren te sluiten. Ook wij hebben onze limieten bereikt.”

“Regering blijft bouwen op oude recepten”

Na de actie volgde een gesprek met kabinetsmedewerkers van premier Leterme en de ministers Wathelet en Courard. “Tijdens het gesprek werd duidelijk dat de regering naar oplossingen wil zoeken. Een aantal maanden geleden was dat nog anders. Dat ze nu hun krachten verenigen, is positief. Ze blijven echter wel verder werken volgens de oude recepten zoals noodopvang en bijkomende opvangplaatsen. Onze vraag naar een spreidingsplan blijft voorlopig onbeantwoord”, zegt Isabelle Poppe van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

take down
the paywall
steun ons nu!