Morris Jane
Verslag, Wereld, Samenleving, België -

Werknemers in callcenters willen loon in plaats van Bongobonnen of cinematickets

Heel wat werknemers in callcenters moeten zich tevreden stellen met een basisloon dat soms onder de armoedegrens ligt. Een steeds groter stuk van hun loon is afhankelijk van hun prestaties. Dat wakkert de concurrentie tussen de werknemers aan. Daarom voerden vakbonden een hele maand actie voor het recht op een eerlijk loon.

dinsdag 26 oktober 2010 18:07
Spread the love

Sinds 2006 zet de Internationale Vakbond voor Diensten (UNI) jaarlijks wereldwijd één facet van de callcenterproblematiek in de kijker. Thema’s zoals werkstress en monitoring kwamen in het verleden al aan bod. Dit jaar zetten de vakbondsmilitanten vanaf eind oktober een maand lang het recht op een eerlijk loon in de kijker.

Sensibiliseringsactie

In België voeren militanten van het gemeenschappelijk vakbondsfront (LBC-BBTK-CNE-SETCA) onder het motto ‘Neen aan de borrelnootjes’ sensibiliseringsacties in hun ondernemingen.“We vragen de werkgevers tien minuten pauze om onze campagne toe te lichten. Ook zullen afgevaardigden met callcentermedewerkers discussiëren over de loonsvorming in de onderneming”, zegt Jos Van Hout, secretaris van de christelijke bediendevakbond LBC-NVK.

Een werknemer maakt kans op een bonus wanneer hij of zij alle vooropgestelde criteria naleeft: zoals minimaal zeventig oproepen per dag behandelen, niet meer dan driemaal te laat komt per maand, bellers maximum 42 seconden in wachttijd plaatsen en de break- en lunchtijden strikt naleven.

Lokaas

Het werken met bonussen wordt bovendien steeds vaker gekoppeld aan specifiek gedrag ten aanzien van de consumenten. Zo krijgen consumenten steeds vaker diensten en producten aangeboden die ze niet nodig hebben en die niets te maken hebben met de reden waarvoor ze oorspronkelijk een callcentermedewerker contacteerden.

Van Hout zegt dat de opdrachtgevers of grote klanten van callcenters lokaas voorschotelen aan de werknemers. “Werknemers krijgen Bongobons en minilaptops als bonus. Dat is mooi meegenomen, maar tegenover het werk dat medewerkers in een callcenter verrichten, mag wel een rechtvaardiger loon staan dan nu het geval is.”

Rechtvaardig loon

Volgens de vakbonden is een rechtvaardig loon een loon dat in geld wordt uitbetaald, onmiddellijk kan worden gebruikt en dat kan worden geïndexeerd. Een eerlijk loon moet het mogelijk maken maken een waardig leven te kunnen leiden en moet bestaanszekerheid bieden, aldus de bonden.

“Deze campagne is belangrijk om aan de buitenwereld te tonen dat er aandacht is voor callcenters. Tegelijk zetten we het belang van vakbondsaanwezigheid in de verf”, besluit Van Hout.

take down
the paywall
steun ons nu!