Interview, Nieuws, Economie, België, ACV -

“Kleine maar belangrijke voorstellen om samenleving te vergroenen”

Drie dagen lang congresseerden duizend leden van het ACV in Oostende. Twee van hen vertellen wat ze daaruit leerden.

zaterdag 23 oktober 2010 18:18
Spread the love

Nu moeten we dat nog waarmaken ook

Lut Cromphout, verpleegster in Vilvoorde
Eerste ACV-congres

“In het eerste deel van het congres wordt in kleine groepen gewerkt. Hoewel er hier een massa mensen aanwezig zijn, krijgt iedereen zo toch de kans om een inbreng te hebben. In de werkgroep waren er serieuze discussies en we hebben flink gesleuteld aan de teksten. In de slottekst herkende ik dan ook verschillende passages waar wij aan gewerkt hebben. De deelnemers nemen die inspraak echt serieus. Eén sectie heeft gisteren zelfs tot 21u doorgewerkt terwijl de rest toen al op weg was naar de fuif.

In de werkgroep Milieu hebben we een paragraaf toegevoegd die ons huidig economisch model gebaseerd op overconsumptie van materiële goederen in vraag stelt. Werkgelegenheid en vergroening van de economie staan niet tegenover elkaar. Dat is voor ons nu wel heel duidelijk geworden. Er zitten ook slimme voorstellen in zoals de invoering van een fietsvergoeding via de Nationale Arbeidsraad (NAR). Zo kunnen ook werknemers in kleine bedrijven zonder sterke vakbondsvertegenwoordiging daarvan genieten. Dat zijn kleine maar belangrijke voorstellen.

Nu moeten we dat natuurlijk allemaal nog waarmaken ook. Dat zal niet eenvoudig zijn als je ziet hoe mensen gebrainwasht worden door de media. Hoe ze voortdurend te horen krijgen dat er alleen maar hard gesaneerd mag worden.

Op een congres zit je ook eens zij aan zij met mensen uit andere sectoren: met arbeiders of met werknemers uit de openbare diensten. Zij zetten je aan het denken met hun opmerkingen: hé, zo had ik het nog niet begrepen.”

Duidelijk signaal aan de regeringsonderhandelaars

Kenneth Baudoncq, werknemer bij Eandis
Eerste ACV-congres

“Doordat eerst gediscussieerd wordt in werkgroepen, daarna in secties en pas op het eind in de plenaire vergadering, heeft iedereen de kans om zijn stem te laten horen. Het ACV wil jongeren serieus nemen. Daarom is het belangrijk dat daar ook naar verwezen wordt in het inleidende hoofdstuk van de krachtlijnen. De minder jonge aanwezigen stonden daar volledig achter. Dat betekent toch dat zij de klik gemaakt hebben: de vakbond moet rekening houden met de jonge generatie.

Jongeren moeten nu ook omgekeerd een klik maken. Zij moeten niet alleen aandacht hebben voor hun eigen problemen en positie, maar opkomen voor alle werknemers.

Er werd gediscussieerd over de vraag of de overheid de hele energiesector moet in handen nemen. Dat zou geen goed idee zijn, denk ik. Dan ben je onderworpen aan de politiek. Dat lijkt me gevaarlijk want niet elke politicus heeft nobele doelen.

Als werknemers van de energiesector beseffen wij dat er een ecologisch antwoord moet komen. We gaan niet dwarsliggen, maar het antwoord moet realiseerbaar en realistisch zijn.

Luc Cortebeeck heeft een duidelijk signaal gegeven aan de regeringsonderhandelaars. Aan de respons in de zaal kon je horen dat dat gewaardeerd werd. De onderhandelaars zullen rekening moeten houden met onze verwachtingen. We staan daar niet alleen in. We kijken dan wel toe vanaf de zijlijn, maar we blijven niet passief en staan klaar om een antwoord te geven als dat moet.”

take down
the paywall
steun ons nu!