(foto ACV)
Verslag, Nieuws, Economie, Samenleving, België, ACV -

Hoe het ACV de wereld wil veranderen

De christelijke vakbond ACV hield in Oostende voor het eerst sinds 1968 een toekomstcongres. Meer dan duizend militanten en medewerkers van de vakbond lieten de hete actualiteit van loonakkoorden en communautaire onderhandelingen even links liggen om vooruit te kijken naar de uitdagingen van de komende decennia.

zaterdag 23 oktober 2010 16:25
Spread the love

Volgens de vakbond concentreren die uitdagingen zich op drie terreinen: de demografische evoluties met natuurlijk de vergrijzing als meest in het oog springende uitdaging, de globalisering met alle uitwassen vandien en de klimaatverandering die ons dwingt om een groenere economie en samenleving op te bouwen.

Het congres resulteerde in een bundel krachtlijnen over de drie thema’s. Hieronder enkele opmerkelijke punten uit die krachtlijnen.

– Het ACV wil een beperking van de vergoedingen van topmanagers en financiële handelaars om te vermijden dat ze overdreven risico’s nemen. De vakbonden gaat ook campagne voeren tegen ontsporingen.

– De bestaande economische normen (bewaakt door de Wereldhandelsorganisatie) moeten gekoppeld worden aan sociale en ecologische normen met een even adequaat handhavings- en sanctiebeleid. De Verenigde Naties en meer bepaald de Internationale Arbeidsorganisatie moet daarin een centrale rol spelen.

– De voedingsmarkten moeten beter gereguleerd en gecontroleerd worden. “Basisvoorzieningen als water, energie en voeding mogen geen voorwerp uitmaken van speculatie.”

– Het ACV wil ook op het internationale vlak weerwerk bieden tegen pogingen om collectieve diensten te commercialiseren.

– De christelijke vakbond wil in de nabije toekomst een nieuwe visie uittekenen over sociaal-economische democratie. Daarbij wordt gedacht aan een betere bescherming tegen ontslag, een uitbreiding van de bevoegdheden van de ondernemingsraad en de uitbouw van mondiale ondernemingsraden zodat werknemers ook greep krijgen op het beleid van multinationals.

– In het verlengde van de Europese armoedenorm moet er ook een Belgische norm zijn die bepaalt wat inwoners van dit land nodig hebben om menswaardig te leven. De minimumlonen moeten minstens 10 procent boven die norm liggen. De sociale uitkeringen moeten minstens gelijk zijn aan die norm.

– De sociale zekerheid moet nog beter aangepast worden aan de nieuwe samenlevingsvormen.

– De leeftijd voor pensioen, brugpensioen of vervroegd pensioen mag niet omhoog. Langer werken moet gestimuleerd worden door bijvoorbeeld alle oudere werknemers recht te geven op een ‘eindeloopbaan-baan’ (aangepast werk op het einde van de carrière).

– De vakbond pleit voor een zwaardere belasting op hoge vermogens en inkomens uit vermogen. De belastingontwijking via managementvennootschappen moet worden aangepakt.

– Om welvaart en groei te meten moeten er andere maatstaven komen dan de aanwas van het bruto binnenlands product. Maatstaven die ook rekening houden met de kwaliteit van het leven en de milieukost. Zo kunnen er dan ook nieuwe doelstellingen en afdwingbare normen worden opgesteld.

– De belasting en bijdragen op bedrijfswagens moeten herzien worden.

– Het ACV wil samen met andere organisatie de bevolking aanzetten tot een meer ecologische levenswijze. Dat kan via ecologische samenaankoop of het oprichten van coöperatieven.

– De christelijke vakbond verkiest ecologische product- en transportnormen boven fiscale stimulansen of aankoopsubsidies.

take down
the paywall
steun ons nu!